Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2022 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,0 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2021 činil 6,6 mld Kč, v meziročním porovnání se tak zvýšil o 67,0 %, díky výrazně vyššímu provoznímu výsledku odrážejícímu vývoj po pandemii COVID-19, podpořený rozpuštěním opravných položek k rizikům v 1. pololetí 2022. Provozní zisk dosáhl 14,8 mld. Kč, ve srovnání s 1. pololetím 2021 tak vzrostl o 43,7 %.

Výsledky České spořitelny v 1. pololetí odrážejí především rostoucí důvěru klientů v naši podporu v náročných časech, což se projevilo v rostoucích vkladech a úvěrech. Pokračovali jsme v pomoci našim klientům v mnoha směrech, abychom dále zlepšovali jejich finanční zdraví a finanční odolnost. ČS posílila program vrácení peněz za nákup potravin, rozšířila pojistné krytí a urychlila vývoj svých digitálních řešení. I díky tomuto úsilí dosáhla Česká spořitelna solidního čistého zisku v 1. pololetí 2022  výrazným meziročním růstem, který byl převážně ovlivněn nižší srovnatelnou základnou v důsledku pandemie COVID-19. Navzdory silné finanční výkonnosti přetrvává vysoká nejistota kvůli pokračující válce na Ukrajině, narušeným dodavatelským řetězcům, možnému nedostatku plynu a rostoucí inflaci způsobené cenami energií,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení v hodnocení výsledků banky za 1. pololetí 2022.

 

Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě a prezentaci.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz   
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,9 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.