„Jednoduchý, rychlý a bezpečný výběr hotovosti pomocí QR kódu umožňujeme jako první banka v Česku. Vše probíhá bez jakéhokoli doteku bankomatu a lze ho snadno provést na všech našich 1438 strojích, které umožňují výběr hotovosti. Stačí mít na svém telefonu nainstalovanou mobilní aplikaci George a vše bezpečně potvrdit George klíči,” říká David Novotný, který má v České spořitelně bankomatovou síť na starost a doplňuje: „QR výběr mohou využívat všichni uživatelé mobilních telefonů s operačním systémem iOS, nyní postupně spouštíme výběr pomocí QR kódu i pro uživatele telefonů s operačním systémem Android.“

„QR kódy již několik let naši klienti využívají při zadávání platebních transakcí v mobilním bankovnictví George a jejich obliba postupně roste. V současnosti je již pětina ze všech transakcí zadaných z mobilu odeslána právě pomocí QR kódů. Věříme, že se tak klientům bude líbit i výběr hotovosti právě pomocí těchto kódů,” říká Jan Hailich, šéf platebních řešení v České spořitelně.

Výběr hotovosti pomocí QR kódu je dalším vylepšením, díky kterému se klienti nemusí vůbec dotýkat bankomatu, navíc celý proces výběru hotovosti oproti standardnímu vkládání platební karty do zařízení, ušetří významně čas, který klient u bankomatu stráví. Zároveň odpadá riziko, že klient zapomene kartu v bankomatu nebo PIN ke kartě.

Na téměř všech (97,5 %) bankomatech lze zároveň nadále vybírat i bezkontaktně pomocí technologie NFC. Pro výběr jakékoliv částky stačí jednoduše přiložit bezkontaktní kartu či jiný nosič s NFC technologií a zadat PIN na displeji bankomatu. 

Česká spořitelna provozuje v České republice největší síť bankomatů (1769), které pravidelně využívá 30 % klientů ostatních bank. Celkového počtu strojů jich 1465 umožňuje výběry, 27 vklady a 262 vklady i výběry. Vedle bankomatů provozuje i tzv. Platbomaty, tedy stroje pro bezhotovostní služby, kterých má aktuálně 304. 

Více informací o QR výběru z bankomatu.