Zpět na tiskové zprávy
  • Spořitelna od 23. května 2022 zvyšuje úrokovou sazbu u spořicího účtu o půl procentního bodu na 2,5 % ročně pro klienty s účtem Plus a klienty služby Erste Premier a Erste Private Banking.
  • Banka zároveň motivuje klienty k pravidelnému vytváření dlouhodobé finanční rezervy a od 1. června 2022 zavádí nové speciální zvýhodnění pro klienty, kteří pravidelně investují. Získat tak mohou bonus ve výši 1 % a roční úročení na spořicím účtu ve výši 3,5 %.
  • Zvýšení sazeb se týká i vkladových účtů (termínovaných vkladů). Klienti si mohou vybrat ze tří variant doby uložení peněz – pro nové vklady sjednané od 23. května 2022 (včetně) platí zvýšení o půl procentního bodu. U vkladů na tři měsíce tak klienti získají sazbu 3 % ročně, u vkladů na půl roku i jeden rok shodně 3,8 % ročně. U již založených vkladových účtů se sazba změní při nejbližším obnovení.

„Chceme klienty podpořit i při tvorbě dlouhodobé rezervy, a proto zavádíme úrokové zvýhodnění. U spořicího účtu k nové roční sazbě 2,5 % přidáme další procentní bod všem, kteří u nás mají pravidelnou investici ve výši alespoň 300 Kč měsíčně. Výsledná roční sazba 3,5 % tak bude pro klienty ještě atraktivnější a věříme, že je přiměje i ke sjednání pravidelné investice, která je určena právě k tvorbě dlouhodobé rezervy i k poražení inflace v dlouhodobém horizontu,“ říká Roman Choc, šéf tribu Wealth Management. 

Nová úroková bonifikace vázaná na pravidelnou investici není nijak časově omezena. Mohou ji využít klienti s účtem Plus, klienti Erste Premier a Erste Private Banking.

Vyhodnocování pravidelného investování bude probíhat vždy na začátku daného kalendářního měsíce, a to za předchozí měsíc. 

Spořicí účet využívá více než 1,8 milionu klientů, což je 90 % primárních bankovních klientů Spořitelny. Finanční rezervu alespoň ve výši tří měsíčních platů má však měně než polovina z nich. Pravidelně pak měsíčně investuje 270 tisíc klientů.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz   
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,9 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.