Dividendová třída jednoho z nejúspěšnějších českých akciových fondů Top Stocks (ISIN: CZ0008475605) odmění své podílníky atraktivní výší podílu na zisku za rok 2021, která činí 0,055816665 Kč na podílový list. Podílníkům, kteří byli k závěrce rozhodného dne (tj. 30. dubna 2022) držiteli podílových listů dividendové třídy, budou vyplaceny podíly na zisku. Výplatu dividendy zahájí Česká spořitelna 31. května 2022.

I přes pokračující koronavirovou krizi byl rok 2021 pro fond Top Stocks úspěšný. Dividendová třída fondu vygenerovala za rok 2021 hospodářský výsledek ve výši téměř 18,311 mil. Kč., který bude po zdanění 15% srážkovou daní v plné výši vyplacen majitelům podílových listů.

Pozn: Podíly na zisku budou zasílány na bankovní účet, který podílník uvedl ve smlouvě o poskytování investičních služeb uzavřené s distributorem podílových listů – Českou spořitelnou, a. s. Hodnota vyplácených podílů na zisku odpovídajícím způsobem snížila hodnotu podílových listů dividendové třídy stanovenou k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku (tj. 30. 4. 2021). Výše podílu na zisku za rok 2021 připadající na jeden podílový list je uváděna již po zdanění srážkovou daní podle zákona o dani z příjmů.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.