• Slabší růst HDP v roce 2022
  • Zvýšená inflace v důsledku vyšších cen energií a potravin
  • Erste Group zůstává na solidní růstové cestě 

Zatímco hospodářský růst ve střední a východní Evropě a v Rakousku zůstával v prvním čtvrtletí roku 2022 robustní, celoroční výhled pro region byl snížen – podobně jako pro celou Evropu. Očekává se, že míra inflace v regionu střední a východní Evropy zůstane i nadále zvýšená.