• Slabší růst HDP v roce 2022
  • Zvýšená inflace v důsledku vyšších cen energií a potravin
  • Erste Group zůstává na solidní růstové cestě 

Zatímco hospodářský růst ve střední a východní Evropě a v Rakousku zůstával v prvním čtvrtletí roku 2022 robustní, celoroční výhled pro region byl snížen – podobně jako pro celou Evropu. Očekává se, že míra inflace v regionu střední a východní Evropy zůstane i nadále zvýšená.

„Erste Group do současné krize vstupuje jako velmi zisková banka se silným kapitálovým zázemím a likviditou. To nám umožňuje být spolehlivým a stabilním partnerem pro naše zákazníky,“ řekl Bernd Spalt, generální ředitel Erste Group.

„Ekonomiky v našem regionu ustály kovidovou krizi dobře a zatím se ukazují jako odolné i v současné krizi, a to především díky silnému roku 2021. V případě pozitivního scénáře by bývalo mohlo pokračovat hospodářské oživení. Válka však všechno změnila. Zpochybňuje nejen mír v Evropě, ale také základní věci, jako jsou energetická a potravinová bezpečnost. Nadále očekáváme, že ekonomiky v regionu porostou, i když výrazně slabším tempem.“

Utlumený růst HDP a zvýšená inflace v roce 2022

Před začátkem války na Ukrajině zažívaly ekonomiky zemí střední a východní Evropy dynamické oživení z propadu souvisejícího s pandemií. Kromě toho, že přinesla humanitární katastrofu, však válka představuje již druhou krizovou událost během pouhých dvou let, která má zničující důsledky pro ekonomiku.

Je jisté, že hospodářská role Ruska jako exportního trhu pro ekonomiky střední a východní Evropy v posledních letech stále klesá. Rusko ve většině zemí v regionu nepatří mezi deset největších obchodních partnerů. Většina zemí – především Rakousko, Česká republika a Slovensko – je však stále závislá na dovozu ruských energetických zdrojů, zejména zemního plynu.

Míra inflace roste, a to především v důsledku vyšších cen energií a potravin. Zatímco v Rakousku Erste Group odhaduje pro rok 2022 inflaci na 5,5 %, v řadě zemí střední a východní Evropy bude pravděpodobně v řádu jednociferných čísel nebo dokonce dvoucifernou – v České republice až 11,7 %. To ovlivní kupní sílu a následně i růst HDP. Celkově Erste Group očekává v roce 2022 na trzích bankovní skupiny průměrný růst HDP kolem 3 % – což je pod současným očekáváním pro eurozónu. Kromě toho již existující problémy v dodavatelském řetězci dále zhoršují dopady války na obchod. Sankce uplatňované proti Rusku se projeví i v evropských ekonomikách.

Navzdory všem těmto výzvám se domníváme, že vzhledem ke stále silné situaci v oblasti zakázek bude rok 2022 stále ve znamení růstu, i když oslabeného.

Výhled: Erste Group zůstává na solidní růstové cestě

Na pozadí současných očekávání makroekononmického vývoje na klíčových trzích očekává Erste Group v roce 2022 čistý nárůst úvěrů v řádu středních jednotek. Tato výkonnost, stejně jako silnější zadní vítr v podobě úrokových sazeb, než se očekával, by měly vést k nárůstu čistých úrokových výnosů přinejmenším v řádku vyšších jednotek – a to navzdory přetrvávající politice záporných sazeb v eurozóně. Očekává se, že čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostou v řádu středních jednotek. Stejně jako v roce 2021 chce Erste Group dosáhnout dvouciferné návratnosti hmotného kapitálu (ROTE). Ukazatel CET1 skupiny Erste Group by měl podle očekávání zůstat silný.

Erste Group je přesvědčena, že v roce 2022 budou náklady na rizika pod 20 bazickými body průměrných klientských úvěrů. Ukazatel rizikových úvěrů se očekává pod 3,0 %.

Vývoj vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou nemá na Erste Group přímý vliv vzhledem k tomu, že skupina v těchto zemích nepodniká. Expozice vůči oběma zemím jsou zanedbatelné a v této souvislosti se v současné době nepředpokládá žádná další tvorba rezerv na rizika. Není však možné vyloučit nepřímé vlivy, například v podobě volatility finančních trhů nebo řetězových dopadů sankcí na některé z našich zákazníků.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.