Rekenber je již pátým startupem, do kterého vstoupil program Seed Starter České spořitelny. Ten do startupu investuje 12 milionů korun. Díky strategické spolupráci získává Česká spořitelna přístup k technologickému řešení, které poskytuje komplexní sledování vývoje pohledávky. V současnosti probíhá pilotní projekt v útvaru restrukturalizace a vymáhání retailových klientů ČS.

Společnost, která zabezpečuje co nejefektivnější cestu dlužníků zpět do ekonomického života, vznikla na začátku roku 2020 v návaznosti na akademický výzkum spoluzakladatele Petra Zvirinského, který analyzoval vývoj vztahů mezi dlužníky a věřiteli v insolvencích pomocí analýzy sociálních síti a strojového učení. „S ohledem na rychle se měnící legislativu dnes musí být proces vymáhání více šitý na míru konkrétní situaci dlužníka. Na tento přístup však většina věřitelů není technologicky ani kapacitně připravena,“ uvádí Zvirinský s tím, že jeho firma má dnes několik úspěšně zaběhnutých projektů s předními finančními institucemi v ČR. „Využíváme pokročilé technologie strojového učení pro automatizaci úkonů, které se ještě dnes běžně vykonávají ručně. Jedná se o automatické čtení a zpracování právních dokumentů, podporu při rozhodování a neposledně automatické generování podkladů pro další aktivity. Tím umožňujeme věřitelům přistupovat k dlužníkům více individuálně,“ dodává spoluzakladatel společnosti Rekenber.

Řešení důsledků, v budoucnu i prevence

Služby, které Rekenber poskytuje, zapadají do naplnění mise České spořitelny pomáhat rozvoji finančního zdraví a zvyšovat tak prosperitu společnosti. „Predikce neschopnosti splácet je globální trend a zapadá do koncepce banky finančního zdraví a prosperity podnikání. V Česku je v současnosti zhruba 800 tisíc dlužníků v soudním vymáhání. S využitím řešení společnosti Rekenber můžeme jako banka lépe řešit situace, kdy se dostanou naši klienti do finanční tísně,“ vysvětluje synergii Jiří Skopový. K dosažení tohoto cíle využívá Rekenber umělou inteligenci a Big Data analýzu, kterou aplikuje na finanční a právní procesy za účelem lépe a ve větším detailu pochopit situaci dlužníka. „V budoucnu se chceme posouvat také směrem k prevenci finančních problémů. Toho budeme schopni dosáhnout analýzou dat z insolvencí a jejich využitím pro účely risk managementu a včasného zachycení příznaků, které vedou k úpadku dlužníka,“ doplňuje Petr Zvirinský.

Pilotní projekt v České spořitelně

V současnosti v bance probíhá pilotní projekt. Podle Skopového má Česká spořitelna jako jeden z největších věřitelů potenciál šířit osvětu a zlepšit standard pro práci s dlužníky na celém trhu. „V rámci aktuálního projektu dochází souběžně s datovou analýzou i k automatizaci reakcí banky na vývoj situace v konkrétní insolvenci. To přispívá k aktivnímu risk managementu nad monitorovaným portfoliem pro zajištění férové míry uspokojení věřitele výměnou za osvobození od zbytku dluhů. Vedle toho dochází k zefektivnění správy a monitoringu insolvenčních portfolií a zvýšení výkonnosti portfolia pohledávek,“ popisuje šéf útvaru ČS restrukturalizace a vymáhání retailových klientů Marek Ambrož a dodává, že se banka zaměřuje i na podvodné dlužníky.

Plány do budoucna

V průběhu příštího roku uvede Rekenber produkty a služby pro velké nefinanční věřitele i malé a střední podniky. „Hodláme aktivní management insolvencí dostat do agendy finančních ředitelů a vytvořit z něj rutinu, tak jako jsou dnes KYC prověrky a kreditní reporting. Zároveň pracujeme na samostatných produktech, které dlužníky provedou procesem oddlužení a poskytnou jim potřebnou podporu z právního a procesního pohledu, který bude doplněn přehledovými statistikami a pravděpodobnostmi úspěchu oddlužení na základě tržních dat,“ uzavírá Zvirinský s tím, že v příštím roce navíc společnost plánuje první kroky na zahraniční trhy.

O Rekenber
Rekenber vznikl za jediným účelem – zabezpečit nejefektivnější cestu dlužníků zpět do ekonomického života a na této cestě jim poskytnout transparentní a férový proces oddlužení se. Rekenber proto přináší éru Debtech na trh s pohledávkami, kdy aplikováním pokročilé technologie spojuje věřitele s dlužníky. Lepším využitím dat Rekenber umožňuje věřitelům přistupovat k dlužníkům víc individuálně, a tak výrazně zvýšit šance narovnání problematické situace, co je výhodnější pro obě strany.

Vznik firmy byl inspirován akademickým výzkumem spoluzakladatele Petra Zvirinského, který analyzoval vývoj vztahů mezi dlužníky a věřiteli v insolvencích pomocí analýzy sociálních síti a strojového učení. Dnes je jejím ústředním tématem otázka řešení finančního zdraví obyvatelstva i hospodářských subjektů, kdy se její aktivity soustřeďují na pomoc s lepší správou jejich financí včetně řešení situace, kdy se dostanou do finanční tísně.

O programu Seed Starter
Program Seed Starter hledá podnikatelské záměry se silnou vizí a hodnotou pro zákazníky. Program nabízí investici do majetkového podílu ve fázi tzv. seedu, profesionální inkubaci a širokou síť partnerů a zákazníků, se kterými dokáže startupy propojit a pomoci jim se vstupem na reálný trh. Partnerem programu je inovační společnost Unicorn Attacks. Seed Starter cílí na české i zahraniční startupy, které by v ideálním případě mohly mít synergický efekt s Českou spořitelnou. Některé úspěšné startupy budou své produkty následně nabízet prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě České spořitelny.

linka