Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2021 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 14,2 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2020 činil 10,0 mld. Kč, v meziročním porovnání se tak zvýšil o 41,7 %, což bylo ovlivněno nižší tvorbou opravných položek na rizika v roce 2021 a celkovým zotavením po pandemii COVID-19. Provozní zisk dosáhl 22,0 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2020 tak vzrostl o 4,4 %.

Rok 2021 byl turbulentním rokem ve znamení postupného makroekonomického oživení a zlepšující se pandemické situace. Jsem velmi rád, že naše pokračující strategická transformace na společnost finančního zdraví se odrazila v rostoucí klientské základně a mírně se zlepšujících tržních podílech v hlavních produktových řadách. Silný nárůst vkladů tažený domácnostmi byl následován dvouciferným růstem podílových fondů. Rekordním objemem nových hypoték jsme potvrdili pozici tržního lídra v novém hypotečním financování a naše hypoteční portfolio přesáhlo 350 miliard Kč. ČS také upevnila své postavení největší korporátní banky na trhu, když objem poskytnutých korporátních úvěrů překročil hranici
300 miliard Kč. Kromě naší silné kapitálové a likviditní pozice podpořila naši finanční odolnost emise zelených dluhopisů v hodnotě 500 milionů EUR, jejichž výtěžek bude použit na podporu našeho závazku k silnější a udržitelnější společnosti,
“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení v hodnocení výsledků Banky za rok 2021.