Spořitelna analyzuje dopady ukrajinské krize a připravuje se na pomoc firmám a průmyslu, které postihnou ekonomické dopady válečného konfliktu. 

Nadace České spořitelny daruje 10 milionů korun na sbírková konta organizací Charita Česká republika a Člověk v tísni, které budou použity na humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny. Spořitelna zároveň v následujících dnech zahájí sbírkovou kampaň na pomoc Ukrajině ve spolupráci s dárcovským portálem Darujme.cz. 

„S naší nadací poskytujeme přímou finanční pomoc a realizujeme sbírkovou kampaň na pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům. Maximálně se také budeme snažit vyjít vstříc a pomoci desítkám našich ukrajinských kolegyň a kolegů, kteří nyní prožívají velmi těžké chvíle. Je bohužel jasné, že stávající situace může mít dalekosáhlé negativní dopady pro české firmy a ekonomiku. Analyzujeme různé scénáře těchto dopadů, abychom spolu s ostatními bankami a státem dokázali efektivně pomoci firmám a průmyslu, které dopady ukrajinské krize zasáhnou,“ říká Tomáš Salomon, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

Spolu s okamžitou finanční pomocí Ukrajině jsme připraveni poskytnout další podporu rodinám, na které ukrajinská krize měla vážný dopad, a jimž můžeme pomoci přímo na území České republiky,“ říká Dana Petrova, ředitelka Nadace České spořitelny.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.