Česká spořitelna se zařadila mezi 16 evropských bank, které svým klientům umožnily aktivně využít digitální platformu we.trade. Zapojila již do ní 40 korporátních klientů.

Již první transakce klientů spořitelny přes tuto unikátní platformu demonstrovaly jednu z jejích klíčových výhod - Garantovanou platbu. Díky ní dokázali obchodní partneři překonat i snížení pojistných limitů na pojištění pohledávek za odběratelem, které by jinak snížilo ochotu dodavatele poskytnout plnění ve velkém objemu.

Díky Garantované platbě například vstoupila Česká spořitelna koncem září do platebního závazku jako banka odběratele pokémonů, deskových her a dalších dětských hraček a pokryla jeho platební rizika vůči dodavateli. Toto řešení skvěle nahradilo chybějící pojistné limity a vzhledem k možnosti financování této Garantované platby formou bezregresního odkupu pohledávky mohl dodavatel akceptovat i prodloužení splatnosti faktur.

Česká spořitelna nabízí klientům využití platformy we.trade s cílem zjednodušit a urychlit jejich obchodní procesy. Více se o platformě we.trade dočtete zde.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.