Zpět na tiskové zprávy

Novým členem představenstva České spořitelny odpovědným za finanční řízení je od 1. srpna 2021 jmenován Ivan Vondra (58). Po více než osmi letech střídá na této pozici Wolfganga Schopfa, který se rozhodl vrátit zpět do rodného Rakouska.

Ivan Vondra má téměř 30letou zkušenost z bankovního prostředí. Po absolvování studia financí a ekonomie v roce 1989 zahájil svoji bankovní kariéru v roce 1992 nástupem do International Commercial Bank Praha, kde působil v oblasti finančního řízení. Od roku 1996 řídil oddělení účetnictví a controllingu Erste Bank v Praze. V letech 2002-2012 působil jako ředitel controllingu a plánování v České spořitelně a následně byl v období 2013-2015 šéfem útvaru účetnictví a controllingu. V posledních šesti letech byl členem představenstva Erste Bank Hungary, kde odpovídal za finanční řízení.

„Po letech se vracím zpět do České spořitelny a oceňuji obrovský posun, který kolegové za 6 let udělali. Těší mě, že mám příležitost pokračovat ve skvělé práci Wolfganga Schopfa a mohu pomoci Spořitelně udržet pozici lídra na trhu,“ říká ke svému zvolení Ivan Vondra.

Ivan Vondra
linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.