ČS penzijní společnost nabízí od konce července 2021 klientům všech bank možnost sjednat si doplňkové penzijní spoření přes bankovní identitu. Celý proces online zřízení penzijka je tak pro klienty výrazně jednoduší, rychlejší a příjemnější.

„Digitalizace služeb je klíčová pro celou naši finanční skupinu, proto i my v penzijní společnosti neustále pracujeme na inovacích. Absolutní novinkou je nyní využití bankovní identity při online sjednávání doplňkového penzijního spoření, které klientům nabízíme jako první penzijní společnost na trhu,“ říká Aleš Poklop, předseda představenstva ČS penzijní společnosti.

Při online sjednání penzijka prostřednictvím bankovní identity odpadá nutnost nahrávat dva doklady totožnosti a výpis z účtu, klient zároveň nemusí vyplňovat ani řadu osobních údajů, které se automaticky nahrají po ověření přes bankovní identitu. Celý proces sjednání se tak významně urychlí a zjednoduší. Věříme, že klienti tuto možnost ocení a budou ji hojně využívat.

Zároveň tímto potvrdila ČS penzijní společnost vedoucí místo na trhu v doplňkovém penzijním připojištění. Letos v květnu získala ČS penzijní společnost ocenění za nejlepší penzijní spoření na trhu v odborné soutěži Zlatá koruna. 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.