• Očekává se, že ekonomiky střední a východní Evropy porostou v roce 2021 o 3,7 až 6,9 %
  • Fond obnovy EU slibuje v roce 2026 zvýšení úrovně HDP o dalších 0,7 až 2,6 %
  • Nezbytné strukturální reformy mohou nastartovat navýšení investic a spolufinancování
  • Výhled Erste Group: v roce 2021 se očekávají podstatně vyšší celoroční výnosy

Ačkoliv v důsledku varianty delta znovu roste počet lidí nakažených covidem, rostoucí míra proočkovanosti je zdrojem optimismu pro pokračující hospodářské oživení. Ekonomika v Evropě znovu roste a Fond obnovy EU poskytuje další palivo pro pozitivní prognózy.

„Ekonomikám střední a východní Evropy se během krize dařilo dobře. Ukazatele nyní jasně indikují hospodářské oživení, které je ještě dynamičtější ve východní části EU než v západní Evropě. Jsem přesvědčen, že Fond obnovy EU bude v nadcházejících letech dalším impulzem k růstu,“ říká Bernd Spalt, generální ředitel Erste Group. „Samozřejmě se teprve ukáže, jak se bude dále vyvíjet pandemie covid.

VYSOKÁ ODOLNOST DŮVODEM KE ZLEPŠENÍ PŘEDPOVĚDÍ

Hlavní trhy Erste Group prokázaly v průběhu krize v roce 2020 svou odolnost. Ekonomiky střední a východní Evropy (CEE) a Rakouska projevily svou odolnost vůči vlivu restrikcí souvisejících s covidem i během prvního čtvrtletí roku 2021. Ačkoliv lockdowny zatížily sektor služeb i maloobchod, výrobní sektor – který tradičně hraje v regionu CEE hlavní roli – byl obecně zasažen mnohem méně. Důvěra, která je vkládána do regionu, se odráží i ve výsledcích na jeho akciových trzích: v první polovině roku vzrostla tržní kapitalizace předních indexů střední a východní Evropy o 17,6 % na základě váženého průměru.

Ve druhém čtvrtí tohoto roku zvýšila Erste Group svůj odhad celoročního růstu HDP na všech svých trzích. Specialisté bankovní skupiny na makroekonomický výzkum nyní očekávají, že ekonomiky regionu střední a východní Evropy vykáží v roce 2021 růst nad průměrem eurozóny (+4,4 %).

Růst HDP výhled 2021

Zdroj: Výzkum Erste Group 

FOND OBNOVY EU POSKYTNE DALŠÍ DYNAMIKU PRO OŽIVENÍ

Balíčky hospodářských stimulů Fond obnovy EU jsou příslibem dalšího impulzu pro pokračující oživení ve formě významné podpory pro růst, zejména od roku 2022 a dále. Tyto balíčky zahrnují platby zemím v CEE ve výši od 3,3 % (Česká republika) do 13,4 % (Rumunsko) úrovně HDP těchto zemí v roce 2020.

S využitím těchto prostředků se pojí jasné očekávání růstu: současné odhady hovoří o tom, že granty z Fondu obnovy EU pro ekonomiky CEE zvýší jejich HDP v roce 2026 o 1,2 % (Česká republika) až 2,9 % (Rumunsko). Vzhledem k tomu, že členské státy EU realizují své plány Fondu obnovy EU zároveň, přeshraniční „vedlejší účinky“ dále přispějí k pozitivnímu dopadu fondů na úroveň HDP anebo mohou dokonce představovat podstatnou část tohoto dopadu.

Požadované granty výhled 2021

Zdroj: Evropská komise (odkaz), Výzkum Erste Group 

STRUKTURÁLNÍ REFORMY JSOU DŮVODEM PRO DALŠÍ OPTIMISMUS

Tyto prognózy ještě nezohledňují další pozitivní přínosy dlouhodobých hospodářských výsledků, které mohou potenciální strukturální reformy přinést, zejména pro oblast udržitelnosti a digitalizace. Část prostředků z Fondu obnovy EU je výslovně vázána na podmínky a milníky v této oblasti.

V nadcházejících letech budeme všeobecně svědky vyšších investic do digitalizace a udržitelnosti. Velké objemy financování určené na obě tyto oblasti proto pravděpodobně zaznamenají silnou a trvalou poptávku a vyvolají další soukromé investice a spolufinancování na korporátní úrovni. Strukturální reformy také skýtají naději na vyšší konkurenceschopnost a produktivitu a dávají tak ekonomikám regionu šanci posunout se výše na žebříčku přidané hodnoty.

VÝHLED ERSTE GROUP NA ROK 2021: NÁRŮST ÚVĚRŮ A VYŠŠÍ VÝNOSY

Pozitivní výhled pro makroekonomické prostředí regionu dává Erste Group důvod k optimismu. Bankovní skupina očekává, že náklady na rizika za první celý rok nepřekročí 30 bazických bodů, že míra čistých úvěrů dosáhne středních jednociferných číslech a že její provozní výnosy budou i nadále růst vyšším tempem než provozní náklady. I přes záporné úrokové sazby v eurozóně banka očekává mírné zvýšení čistých úrokových výnosů a u druhé nejdůležitější složky výnosů, čistých výnosů z poplatků a provizí, se očekává růst ve vysokých jednociferných číslech. Pozitivní impulzy by měly i nadále přicházet ze správy fondů, z obchodování s cennými papíry, zprostředkování pojištění a z pokračujícího oživení v oblasti platebního styku.

Oživení v našem regionu a síla našeho obchodního modelu mě přesvědčují o tom, že budeme schopni dosáhnout za celý rok 2021 čistého zisku, který významně převýší zisk roku 2020,“ uvedl generální ředitel skupiny Erste Group Bernd Spalt.

Pokračování nebo další zpřísňování vládních opatření zaváděních k řešení dopadů pandemie Covid-19 a potenciální, v současné době nevyčíslitelná, politická, regulační a ekonomická rizika mohou dosažení tohoto cíle znesnadnit.

Tato tisková zpráva je k dispozici i na adrese:
www.erstegroup.com/pressrelease

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.