Na sbírkový účet Nadace Via, určený na pomoc tornádem postižených oblastí, jsme dnes odeslali 2 miliony korun. Zároveň nabízíme individuálním i firemním klientům z postižených oblastí individuální odklad splátek až na 6 měsíců. Jsme v kontaktu s našimi klienty v postižených regionech a zjišťujeme, jak jim můžeme dále pomoci. Posílili jsme také maximálně kapacitu našeho online a telefonického Klientského centra, a připravili jsme pro klienty speciální předvolbu 1, abychom komunikaci co nejvíce urychlili“ říká Filip Hrubý, mluvčí Spořitelny.

Spořitelna aktuálně komunikuje nabídku pomoci klientům na svých webových stránkách www.csas.cz a také na sociálních sítích a v průběhu příštího týdne osloví Spořitelna cíleně klienty v postižených oblastech emailem nebo telefonicky s nabídkou pomoci.

Odklady splátek - Individuální i firemní klienti postižení tornádem, mohou žádat o individuální odklad splátek zajištěných i nezajištěných úvěrů až na 6 měsíců:

  • Splátky odložíme bez poplatků za pojištění úvěru a bez úročení.
  • Klienti nebudou platit poplatek za vedení úvěrového účtu a nebudou označeni negativním zápisem v registru dlužníků.
  • O odklad mohou žádat klienti České spořitelny, Stavební spořitelny Buřinka a Leasingu  České spořitelny.

O odklad splátek lze žádat na nonstop bezplatné telefonní lince 800 207 207.

Snažíme se pomáhat klientům i v našich jihomoravských pobočkách. Klienti z tornádem postižených oblastí, kteří přišli o osobní doklady, finanční hotovost i platební kartu, mohou přijít na naše pobočky, pokud potřebují získat hotovost ze svého účtu. Naši bankéři mají celou řadu alternativních bezpečnostních metod, vyplývajících z platebního profilu klienta a dalších informací, podléhajících bankovnímu tajemství, na jejichž základě mohou provést identifikaci klienta,“ doplňuje Hrubý.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.