Přispět ke zlepšení zanedbaného místa nebo ke zlepšení sousedských vztahů. To je hlavní cíl mikrograntového programu #Silnější region, který právě v těchto dnech spustila Česká spořitelna. Program, který běží ve 14 krajích České republiky, umožní získat až 700 tisíc Kč. Své nápady mohou žadatelé přihlásit do 27. června na webu www.csas.cz/silnejsiregion. Program je součástí marketingové a komunikační kampaně “Jste silnější, než si myslíte”.

Ze všech doručených přihlášek v prvním kole vybere komise složená ze zástupců České spořitelny a Nadace České spořitelny a Nadace VIA projekty, které postoupí do druhého kola. Postupující projekty, tedy jejich anotaci, bude zveřejněn na www.csas.cz/silnejsiregion, kde se budou moci ucházet o přízeň veřejnosti. Hlasování veřejnosti probíhá od 7. do 18. července 2021.

“Dlouhodobě usilujeme o to, aby se lidem u nás lépe dařilo a aby byli #silnější. Věříme, že kromě velkých projektů má smysl podporovat i ty malé, lokální. Podporovat dobrého souseda v každém z nás. A proto, ve spolupráci s Nadací Via, nyní dáváme šanci každému přijít s nápadem, na jehož realizaci od nás můžete získat malý grant ve výši 5 až 10 tisíc korun,” říká Andrea Studihradová, která zodpovídá za CSR v České spořitelně.

Česká spořitelna vede k zájmu o své okolí a k osobní angažovanosti nejen své zaměstnance, ale snaží se působit na celou veřejnost. Proto mimo jiné realizuje komunitní grantový program Dokážeme víc. Na podporu sousedských aktivit v roce 2020 rozdělila více než 3,8 mil. Kč mezi 55 projektů. Letos na jaře získalo podporu dalších 18 žádostí v celkové výši 1,5 mil. Kč. Na podporu sousedských aktivit od roku 2019 rozdělila více než 6,7 mil. Kč mezi 110 projektů. Do programu, na kterém Spořitelna spolupracuje s Nadací VIA, se mohou zájemci hlásit celoročně.

"Pro čerpání inspirace lidem, kteří by rádi začali měnit místo, kde žijí k lepšímu, Česká spořitelna spolu s Nadací VIA nedávno spustila podcastovou sérii “Přes plot”, ve které si lze poslechnout příběhy lidí, kteří na vlastní kůži zažili, že i malý počin dokáže vykřesat hodně pozitivní energie a nastartovat větší změny,” dodává Andrea Studihradová.

Program mikrograntů poprvé spustila Česká spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA po první vlně koronaviru v roce 2020. Celkem podpořila 90 projektů a rozdělila téměř 740 tisíc korun. Letošní mikrogranty pro #silnější region se liší tím, že o jejich udělení, rozhodne hlasováním veřejnost. 

Příklady úspěšných mikrograntů v roce 2020

V rámci projektu se 40 dobrovolníkům podařilo vyčistit prostory Cesty padlých Třemošnických hrdinů v 1. světové válce. Vysekali trávu, vypleli kolem aleje a vytvořili suché zídky pro posezení. Poté společně uspořádali grilování. Realizátor Petr Florián k tomu řekl: „Přínos byl obrovský a to pro opětovné navázání sousedských vztahů, které v tomto roce kvůli pandemii Covid-19 velice trpí."

Domus Vitae z.ú. uspořádal přátelské posezení spojené s poděkováním dobrovolníkům, kteří šili roušky a podíleli se na jejich distribuci. Podle jejich slov: „Došlo k propojení komunity, která se do té doby znala pouze dle jména a komunikovala elektronicky. Lidé se poznali, sblížili a vytvořila se velmi silná skupina lidí, kteří jsou odhodláni pomáhat druhým, kdykoliv je třeba."

Pod taktovkou Gabriely Šinkorové se v Nymburku odehrála akce pro rodiny s dětmi, na kterou přišlo okolo 150 návštěvníků. Program byl bohatý: děti si užily divadlo, workshopy, čtení a rodiče poseděli při pikniku a kochali se jejich výtvory. Akce se konala v parku, který je většinu času opomíjen, a tím, že se podařilo tento prostor oživit - odhalil se jeho potenciál. Nově tak vznikla diskuze i o tom, že park nemá žádné jméno a místní by mu rádi nejen dali název, ale také vdechli život...

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.