S online vyplňováním dotazníků ke sčítání obyvatel se Češi dokáží vypořádat úspěšně a tato metoda si získala oblibu. Vyplývá to ze zjištění České spořitelny, jejíž klienti využívají možnost vyplňovat sčítací formuláře online a přihlašují se do nich prostřednictvím bankovní identity.

Proces vyplňování dotazníků je pro uživatele bankovní identity České spořitelny bezproblémový. Dva ze tří respondentů zvládají online dotazník vyplnit na první „pokus“. Pouze jeden ze tří respondentů využije možnosti přihlásit se do online formulářů opakovaně.

Právě klienti České spořitelny využívají bankovní identitu k vyplnění online formulářů ke sčítání lidu nejčastěji. Z celkového počtu bankovních klientů, kteří dosud využili bankovní identitu při sčítání lidu je více než třetina z České spořitelny.

Zkušenosti získané během online sčítání lidu potvrzují rychle rostoucí oblibu využívání bankovní identity k prokazování identity v online prostoru. Dřívější průzkum společnosti STEM/ MARK pro Českou spořitelnu ukázal, že klienti na službě oceňují především jednoduchost a rychlost. Většina klientů (72 %) uvádí, že na využívání bankovní identity České spořitelny není nic negativního a doporučili by ji i ostatním.

Již v červnu bude možné využívat bankovní identitu České spořitelny i k prokázání totožnosti i vůči soukromým firmám. Klienti plánují přihlašovat se jejím prostřednictvím do klientských zón poskytovatelů online služeb (94 % respondentů), a také k online sjednávání smluv s dodavateli (79 %).

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.