• Očekává se, že míra růstu HDP v zemích střední a východní Evropy bude v roce 2021 mezi +3 % a +5 %
  • Nárůst průmyslové výroby a HDP by se měl v druhé polovině roku normalizovat
  • Národní programy zavádějící evropský fond pro oživení by mohly být ambicióznější

Veřejně obchodovaná společnost Erste Group Bank AG si na rok 2021 udržuje pozitivní výhled. Hospodářské oživení v regionu, v němž bankovní skupina působí, závisí na vysoké míře pokrytí očkováním. Dalším významným faktorem bude hospodářský obrat v regionu: efektivní využívání dotací z evropského fondu pro oživení a výzva pro vlády, aby prováděly ambiciózní a vysoce kvalitní iniciativy.

"Hospodářský rozvoj rozhýbou dvě injekce: jednou je očkování, s cílem imunizovat obyvatele a umožnit tak návrat k normálu. A druhá spočívá v kapitálových injekcích z evropského fondu pro oživení ve výši 750 miliard EUR. Zejména v našem regionu uvolní toto financování obrovskou dávku hospodářského potenciálu," říká předseda představenstva skupiny Erste Bernd Spalt. „Všechny státy našeho regionu by mělo v roce 2021 čekat oživení. Zlepšení bude patrné zejména v druhé polovině roku. Kromě toho solidní hospodářský růst očekáváme i v letech 2022-23 spolu s tím, jak využití prostředků z evropských fondů přinese další nárůst.“

Obnova díky rozsáhlé vakcinaci

Rychlost a rozsah zavádění vakcinace je stále nejvýznamnějším faktorem ekonomického obratu v regionu. Skupina Erste Group očekává, že většině obyvatel, kteří mají nárok na očkování, bude vakcinace nabídnuta do konce druhého čtvrtletí tohoto roku.

Velká část regionu se spolehla především na kolektivní mechanismus objednávek EU a objednala si dostatek vakcín k tomu, aby bylo možné dosáhnout 70% kolektivní imunity.

V důsledku pomalého rozjezdu vakcinace bylo u některých ekonomik regionu nutné mírně revidovat prognózy růstu HDP na rok 2021 směrem dolů. I přesto je však růstový scénář většiny trhů Erste Group na rok 2021 obecně nad průměrem celé eurozóny, který dosahuje +4,0 %. Očekává se, že HDP bude v roce 2021 nejvýraznější v Chorvatsku (+4,45 %) a v Srbsku (+5,0 %). Maďarská, rumunská a slovenská ekonomika by také měla růst o více než 4 %, zatímco ekonomiky České republiky a Rakouska zůstávají pozadu a očekává se, že porostou o 3,3 %, respektive 2,8 %. Solidní růst by měl ve všech zemích pokračovat i v roce 2022, s meziročním nárůstem HDP mezi 4 % a 5 % a výraznější dynamikou růstu v Rakousku, na Slovensku a v České republice.

Podstatně lepší výsledky v 1. čtvrtletí roku 2021

Lepšící se hospodářské prostředí regionu se odráží i ve výsledcích Erste Group za první čtvrtletí. Rizikové náklady v 1. čtvrtletí činily 36 milionů euro, což je meziroční pokles o 42 %. V kombinaci s obratem ve vývoji hodnot čistého obchodování a také jeho reálné hodnoty došlo v meziročním srovnání k nárůstu čistého zisku o 50,9 % na 355 milionů eur. K růstu zisku přispěly nižší náklady na riziko. Poměr NPL činil 2,6 % (v prosinci 2020 vykazoval 2,7 %). Úroveň kmenového kapitálu Tier 1 byla k 31. březnu 13 %.

Evropský fond pro oživení: udržitelné a dlouhodobé uvažování

Bernd Spalt také připisuje nejvýznamnější roli v obnově regionu evropskému fondu pro oživení. Termín, do kterého mají členské státy předložit Evropské komisi své plány na jeho implementaci, by stanoven na dnešek, tedy 30. dubna.

"Obrovské prostředky, které EU dává k dispozici, by se měly investovat do ambiciózních projektů, které budou sledovat velmi jasný cíl," poznamenává Spalt a poukazuje na to, že některé národní programy, zejména ve východní Evropě, by mohly být ve svém přístupu ještě ambicióznější: "Pakliže chceme zjistit, jaké mají být priority těchto investic, stačí jen naslouchat dalším generacím v naší společnosti: udržitelnost, digitalizace a vzdělání." Situace mladých lidí v regionu se v důsledku pandemie všeobecně zhoršila a zejména trh práce v Maďarsku, České republice a Srbsku zaznamenal prudký nárůst v počtu mladých lidí, kteří nemají zaměstnání, vzdělání ani výcvik.

"Jako banka, jako zaměstnavatel i jako korporátní občan se Erste intenzivně zabývá otázkou, jak udržitelně transformovat ekonomiku," říká Spalt. "Budoucí růst musí být vystavěn primárně na udržitelnosti. Na to naše ekonomiky musejí posílit svou digitální infastrukturu a zajistit co nejlepší nabídku vzdělání pro pracovní sílu."

Hospodářská prognóza: Změna směru v roce 2021, silnější nárůst v roce 2022

Tato tisková zpráva je k dispozici i na adrese:
www.erstegroup.com/pressrelease

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.