Na rekordním zájmu o nové hypotéky, které v březnu 2021 uzavřeli klienti České spořitelny meziročně dvakrát více (počet nových hypoték dosáhl hodnoty 3277 a objem činil 10,5 miliardy Kč), se významně podíleli i žadatelé z řad mladší generace. Podle aktuálních dat České spořitelny tvoří v posledních měsících více než pětinu (na konci letošního března 22,4 %) ze všech schválených úvěrů na bydlení právě mladí lidé do 30 let.

  • Objem hypoték, které klienti ve věkové kategorii 18-30 let uzavřeli, vzrostl v březnu 2021 meziročně o 87 % a přesáhl hranici dvou miliard korun.
  • Klienti si nejčastěji berou hypotéku s délkou fixace na 8 let a dobu splácení rozloží na 30 let.
  • Mladším zájemcům o financování prvního bydlení významně pomáhá fakt, že Česká spořitelna již více než dva roky nabízí v rámci Prvobydlení 90% LTV a umožní tím klientům řešit nedostatek vlastních prostředků. 

Loňský rok byl pro Českou spořitelnu z pohledu nově uzavřených hypoték mimořádně úspěšný a rostoucí zájem o nové bydlení pokračuje i v prvních měsících letošního roku. Za první tři měsíce (leden - březen) dosáhl objem nových hypoték 23,8 miliardy korun, což je o 54 % více než za stejné období před rokem. Průměrná výše hypotečního úvěru u mladých lidí do 30 let se za poslední dva roky zvýšila o 40 %, a to ze dvou milionů na 2 800 000 korun.

"Vysokému zájmu o úvěry na bydlení pomohla řada faktorů spojená s koronavirem - nejen zrušení daně z nabytí nemovitosti, ale i nízké úrokové sazby a poptávka po refinancování hypoték od konkurenčních bank a samozřejmě kvalitní poradenské služby v pobočkách a v síti našich hypotečních specialistů," říká Filip Belant, šéf tribu Bydlení v České spořitelně.

Fenoménem je refinancování, roste zájem o delší fixace

Na celkovém počtu žádostí o hypotéky se v loňském i letošním roce významným způsobem promítá refinancování. "Přibližně každá čtvrtá z našich hypoték je výsledkem refinancování původně konkurenční hypotéky. Refinancování je jednoznačně fenoménem loňského roku a pokračuje i v prvních měsících letošního roku, tradičně o něj klienti projevují zájem v době nízkých úrokových sazeb. Domnívám se, že jsme nyní na špici tohoto fenoménu," poznamenává Filip Belant.

Mezi klienty je také patrný rostoucí zájem o dlouhodobé fixace. Zatímco před pár lety klienti nejčastěji volili pětiletou fixaci u nových hypoték, v loňském roce Česká spořitelna zaznamenala zvýšený zájem o delší fixace na 8 let a více. "Vzhledem k předpokládanému pozvolnému růstu úrokových sazeb lze očekávat, že zájem o dlouhé fixace na 8 či 10 let se bude nadále zvyšovat. Proto je klientům v rámci poradenství rozhodně doporučujeme," dodává Filip Belant.

Z dat Spořitelny vyplývá, že mladí lidé ve věku 18-30 let nejčastěji v žádosti o hypotéku zmiňují jako účel koupi vlastního bydlení (68 %), následuje výstavba (14 %), refinancování (11 %) a rekonstrukce (7 %). U starších žadatelů nad 30 let je tento poměr trochu odlišný. Hypoteční úvěr za účelem bydlení ve vlastním uvádí (49 %), refinancování (30 %), výstavba (11 %) či rekonstrukce a jiné důvody 10 %.

Polovina mladých lidí do 30 let nemá při schválení úvěru spoludlužníka (52 %), jednu osobu, která má stejné povinnosti jako dlužník, uvádí 44 %.

Dostupnost bydlení

Nejvíce hypotečních úvěrů čerpají mladí lidé do 30 let, kteří mají trvalou adresu ve Středočeském kraji, v Praze, v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. "Nejvíce vzrostl zájem o hypotéky v krajích s nejvyšším počtem obyvatel ČR, což souvisí především s dostupností pracovních příležitostí, zároveň bydlení ve Středočeském kraji je cenově dostupnější než v Praze. Fakt, že roste zájem o bydlení zejména v okolí hlavního města, potvrzují i data Českého statistického úřadu, která sledují saldo stěhování podle okresů. Na 1000 obyvatel se do Středočeského kraje v letech 2005-2017 přistěhovalo o 9 lidí více, než se odstěhovalo," doplňuje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.