Zájem Čechů o digitální služby roste. Možnost využívat vlastní bankovní identitu k přihlašování se k online službám vzbudila mezi lidmi zájem i zvědavost. Lidé se zejména těší, že nebudou muset ztrácet čas chozením na úřady. Jejich frustraci ale občas způsobuje nedostatek online služeb.

Taková jsou zjištění České spořitelny tři měsíce poté, co umožnila svým klientům využívat bankovní identitu nejen k přihlašování do internetového bankovnictví George, ale také k prokazování identity při online komunikaci se státem. Během prvních tří měsíců letošního roku provedli klienti České spořitelny přes 227 tisíc přihlášení k online službám státu prostřednictvím svojí bankovní identity. Tuto možnost využilo přes 84 tisíc klientů. Zajímavostí, které vyplynuly z průzkumu agentury STEM/MARK mezi lidmi, kteří již bankovní identitu k online prokázání totožnosti při komunikaci se státem využili, je hned několik:

Zaprvé – hned od svého uvedení na trh si získala bankovní identita coby nástroj k plošnému prokazování totožnosti oblibu. Všichni dotazovaní uvedli, že ji hodlají využívat i v budoucnu, a to zejména díky jednoduchému a rychlému způsobu přihlašování (93 %) a také díky tomu, že si nemusí pamatovat nová hesla a mohou využívat již existující kódy, kterými se přihlašují do svého internetového bankovnictví (81 %).

Zadruhé – motivací k prvnímu vyzkoušení bankovní identity byla i zvědavost, jak služba funguje. K ní se přiznalo 72 % respondentů. Celkem 23 % respondentů uvedlo, že se přihlásilo do Portálu občana jen ze zvědavosti, aby si ověřili funkčnost. Stejnou motivaci k přihlášení se do Daňového portálu mělo 10 % respondentů. Klienti nejčastěji využili možnosti přihlášení do Portálu občana, dále do portálu České správy sociálního zabezpečení, do Daňového portálu a do Katastru nemovitostí. Vůbec nejčastějším důvodem těch, kteří se přihlásili do Portálu občana přes bankovní identitu, bylo ověřit si stav trestných bodů v Bodovém hodnocení řidiče (41 %).

Zatřetí – téměř nebývalé pro nově zaváděnou službu je i to, že převážná většina respondentů (72 %) připustila, že není nic, s čím byli nespokojeni. Jako příčinu zklamání lidé uváděli nedostupnost online informací a služeb (8 %).

Ještě letos umožní Česká spořitelna klientům prokazovat svoji totožnost bankovní identitou i vůči soukromým provozovatelům online služeb. V rámci společnosti Bankovní identita, a.s. chystá spořitelna spolu s dalšími bankami univerzální řešení, díky kterému bude možné využívat bankovní identitu spořitelny i dalších bank jako univerzální doklad totožnosti vůči soukromým firmám, např. pojišťovnám, mobilním operátorům, dodavatelům energií či e- shopům.

Z průzkumu STEM/MARK pro Českou spořitelnu vyplynulo, že lidé jsou připraveni využívat svoji bankovní identitu zejména k registraci do klientských zón pojišťoven, dodavatelů energií, aj. (94 %), a také k online sjednávání smluv s dodavateli (79 %). Pro přihlášení do e-shopů by v současnosti svoji bankovní identitu využilo 52 % respondentů.

Co je bankovní identita?

Bankovní identita je klientova digitální občanka, která poslouží k ověření totožnosti v online prostředí. Od začátku roku mohou klienti České spořitelny využívat bankovní identitu k ověření totožnosti při komunikaci se státem (např. prostřednictvím Portálu občana), zhruba od poloviny roku pak bude využitelná ke stejnému účelu i v komunikaci se soukromoprávními poskytovateli online produktů a služeb. Díky ní už klient např. nebude muset posílat kvůli potvrzení totožnosti kopie svých dokladů. Navíc bude mít přehled, kdy a vůči komu se ověřoval. Bankovní identita bude umět za klienta vyplnit i formuláře, lidé už nebudou muset dokola vyplňovat stále stejné údaje. Nemusí si vytvářet a pamatovat nové přihlašovací údaje a hesla – mohou používat jedny přihlašovací údaje pro více příležitostí. Přihlašovací údaje jsou vlastně stejné jako ty, kterými se klient přihlašuje do svého internetového bankovnictví.

Zásadní je i bezpečnost klientských dat. Ty zůstávají vždy v bance, banka je nikdy nesdílí s dalšími subjekty, pouze potvrdí totožnost klienta. Ztotožnění prostřednictvím bankovní identity je zdarma jak pro klienty, tak pro stát.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.