Česká spořitelna se rozhodla konsolidovat svoje aktivity v oblasti leasingu. Jedinou leasingovou společností,která převezme veškeré činnosti a aktivity, se od konce roku 2021 stane společnost Leasing České spořitelny.

Až dosud byly aktivity na poli leasingu rozděleny mezi společnosti sAutoleasing a Erste Leasing. Zatímco sAutoleasing ze zaměřoval na oblast automobilů, Erste Leasing byl aktivní v oblasti financování zemědělské a lesnické techniky. Obě firmy byly řízeny stejným managementem.

Prvním krokem ke sloučení obou firem je spojení obchodní činnosti obou firem od 1. dubna 2021. Od 1.dubna se mění název společnosti sAutoleasing na Leasing České spořitelny. Společnost Leasing České spořitelna bude financovat jak automobily, tak i zemědělskou a lesnickou techniku.

"Touto změnou chceme ukázat, že už nefinancujeme jen automobily, jak mohl původní název napovídat, a zároveň jím chceme deklarovat naše propojení s Českou spořitelnou. Velmi úspěšnou synergii s mateřskou společností v oblasti obchodu bychom rádi v budoucnu rozšířili také do dalších oblastí, např. do sdílení dat či IT vývoje," říká Petr Vacek, předseda představenstev obou společností.

Značka sAutoleasing na trhu financování dopravní techniky do 3,5 tuny přesto zůstává. "Pro oslovení našich klientů budeme stále využívat doublebrandovou komunikaci. Se značkou sAutoleasing se neloučíme, budeme s ní pokračovat v síti našich obchodních partnerů v oblasti prodeje nových a ojetých automobilů," dodává Petr Vacek.

Spojení obchodní činnosti pod jednu společnost je prvním krokem ke sloučení obou firem. K dokončení fúze dojde ke konci roku 2021, kdy budou převedeny všechny činnosti a aktivity z Erste Leasingu do Leasingu České spořitelny,který se stane jedinou leasingovou společností České spořitelny.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.