Zpět na tiskové zprávy

Snadno, rychle a bez papírů – taková je hlavní myšlenka českého projektu Signi, který umožňuje vytvoření a elektronické podepsání právně závazného dokumentu. Rychle rostoucí startup zaujal program Seed Starter České spořitelny, který do Signi majetkově vstoupil prostřednictvím nákupu minoritního podílu. Česká spořitelna tak má přístup k rychlému a efektivnímu řešení, které využije v rámci digitalizace svých interních procesů i při komunikaci s klienty. Společnost Signi je po projektu INVESTOWN.cz druhou investicí v programu Seed Starter České spořitelny. I přes složitý loňský rok, který se nesl ve znamení koronavirové pandemie, se do programu přihlásilo okolo 200 začínajících podnikatelů, přičemž 50 z nich prošlo do užšího výběru.

Signi se zaměřuje na zjednodušení podepisovacích procesů. Zkracuje koloběh dokladů z dnů na minuty prostřednictvím online systému bez přímého kontaktu s lidmi. K jednoduché tvorbě či podpisu dokumentu stačí pouze počítač, notebook, smartphone či tablet a internetové připojení. Aplikace umí řešit prakticky jakýkoliv typ dokumentů, od osobních objednávek po celý kontraktační proces mezinárodních organizací. Především díky tomu si získala oblibu u jednotlivců i velkých firem, jako jsou Rohlik.cz, Dodo, RE/MAX, Roger nebo Nano Energies.

Také z toho důvodu Signi zaujalo program Seed Starter České spořitelny. "V posledních letech probíhá v naší bance silná vlna digitalizace nejen interních procesů, ale také směrem ke klientům. Věřím, že řešení od Signi by do budoucna mohla být skvělým doplňkem našeho George klíče a Bankovní IDentity. V oblasti digitalizace nám zkrátka výrazně pomůže, a navíc nemusí zůstat pouze u českého trhu,"  říká lídr programu Seed Starter Jiří Skopový s tím, že rozvoj inovativních českých projektů a využití jejich potenciálu směrem do banky patří do oblastí zájmu České spořitelny.

Zvýšení efektivity a pozitivní dopad na životní prostředí

Projekt Signi vznikl v roce 2019 ještě pod původním jménem iSmlouva za podpory brněnské investiční skupiny GFF s.r.o. "Když jsme v počátcích navrhovali systém elektronické správy dokumentů, neměli jsme tušení, jaké výzvy čekají na podnikatele v blízké budoucnosti," uvádí zakladatel Signi Ondřej Synovec a dodává: "Pandemie skokově urychlila digitalizaci - myšlenka vzdát se papíru ve prospěch nových technologií již není pouze módním trendem, ale naléhavou potřebou. Předpokládáme, že téměř všechny prvky administrativních procesů souvisejících s dokumenty budou v nejbližší době přeneseny do online a nikdy se nevrátí do své předchozí podoby."

Vedle vyšší efektivity a produktivity poskytuje řešení Signi také benefit v oblasti ekologie – výrazně snižuje spotřebu papíru. "Významné urychlení a zefektivnění procesu podepisování veškerých dokumentů se zaručením legality a závaznosti je jedna věc, důležitý je ale také ekologický aspekt. V bankovních domech vždy kolovalo mnoho papírových dokumentů a nyní jsme na správné cestě to změnit," dodává Jiří Skopový.

Bezpečnost na úrovni elektronického bankovnictví

Přenos dat mezi Signi a zařízením zákazníků je zabezpečen certifikátem, který zaručuje nejvyšší úroveň bezpečnosti. Obdobná řešení se používají pro elektronické bankovnictví. Další výhodou Signi je fakt, že dokumenty vytvořené s pomocí aplikace jsou v souladu s nařízením eIDAS a z právního hlediska jsou naprosto platné a závazné ve všech zemích EU. Tím Signi pokrývá zhruba 97 % dokumentů, které jsou vázané k firemní komunikaci.

O programu Seed Starter

Program Seed Starter hledá podnikatelské záměry se silnou vizí a hodnotou pro zákazníky. Program nabízí investici do majetkového podílu ve fázi tzv. seedu, profesionální inkubaci a širokou síť partnerů a zákazníků, se kterými dokáže startupy propojit a pomoci jim se vstupem na reálný trh. Partnerem programu je inovační společnost Unicorn Attacks. Seed Starter cílí na české i zahraniční startupy, které by v ideálním případě mohly mít synergický efekt s Českou spořitelnou. Některé úspěšné startupy budou své produkty následně nabízet prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě České spořitelny.

O společnosti Signi

iSmlouva, předchůdce současné Signi, vznikla v roce 2019 s cílem zajistit elektronické podepisování právně závazných dokumentů naprosto pro kohokoli. Webová aplikace dokáže zefektivnit administrativní agendu prakticky jakékoliv firmě a snížit časové i finanční náklady na práci s ní. Aplikace nevyžaduje žádnou instalaci ani speciální školení. Vše probíhá online a je automaticky archivováno. Tím odpadají další náklady. 10. ledna 2021 se iSmlouva změnila na Signi a jako nová značka na digitálním trhu zamířila i na ostatní trhy Evropy.

Seed Starter

Na fotografii zleva: Ondřej Synovec (zakladatel a majitel Signi), Kateřina Manley a Jiří Skopový (Seed Starter České spořitelny)

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,5 milionu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti retailových i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George má 1,8 milionu uživatelů a je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.