Po nástupu epidemie koronaviru a nejrychlejším pádu finančních trhů v historii asi jen málokdo loni na jaře čekal, že rok 2020 bude pro investice příznivý. Opak se ale stal pravdou a finanční trhy se ještě před koncem roku dostaly nad úroveň před pandemií koronaviru.

"Loňský rok byl z hlediska investic velmi složitý, ale také zajímavý. Opět se potvrdilo, že pravidelné investice jsou nejlepším způsobem pro minimalizaci rizika. Jsou také naší klíčovou strategií napříč klientskými segmenty a jsme rádi, že po několika letech mírného poklesu se nám loni podařilo počet pravidelných investorů stabilizovat. Těší mě také, že jsme přivítali více než 50 tisíc nových investorů. Našim produktům se celkově dařilo, a to nejen podílovým fondů všech kategorií, ale také strukturovaným dluhopisům, a dluhovým cenným papírům. Kladné zhodnocení tak uvidí na svých ročních výpisech většina našich klientů," říká Roman Choc, šéf tribu Wealth Management.

Nejlepšího zhodnocení dosáhly oblíbené akciové fondy - největší akciový fond v České republice Top Stocks připsal klientům výnos 18,37 %, Stock Small Caps pak 15,67 %. Nezaostávaly však ani smíšené, dluhopisové či nemovitostní fondy. "S tržním podílem téměř 27,4 % jsme největším distributorem podílových fondů v České republice a dlouhodobě jedničkou na trhu. V prosinci jsme pak dosáhli ještě jednoho významného milníku – našim retailovým klientům od té doby spravujeme investice ve výši přesahující 200 miliard korun. Pozitivní trend pokračuje i zkraje letošního roku a aktuálně se klientům staráme o investice ve výši přes 212 miliard," dodává Roman Choc.

Zajímavá čísla o našich investičních produktech:

Investiční produkty
Klíčová investiční řešení
linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.