Česká spořitelna zřídila speciální klientskou linku pro pomoc seniorům s registrací na očkování proti koronaviru. Spořitelna nyní prostřednictvím SMS zpráv oslovuje klienty starší 80 let, a nabízí jim pomoc s registrací na očkování. Během prvních 24 hodin na seniorskou linku zavolalo více než 200 seniorů a desítky z nich již za pomoci operátorů linky úspěšně zvládly registraci.

"Nabídku pomoci starším klientům jsme si úspěšně vyzkoušeli již v průběhu jarní pandemie, kdy byli naši poradci v telefonickém kontaktu s desítkami tisíc převážně starších klientů, kterým pomáhali s nastavením digitálního bankovnictví, bezhotovostním placením nebo s osobním doručením platebních karet. Tato iniciativa měla ze strany starších klientů velmi kladnou odezvu, a proto jsme se rozhodli v ní pokračovat a nejrizikovější skupině našich klientů pomůžeme s registrací na očkování proti koronaviru," říká Monika Hrubá, která má na starost zákaznickou zkušenost v České spořitelně. "V těchto dnech budeme postupně ohledně registrace na očkování oslovovat takřka 90 tisíc našich klientů, kterým je 80 let a více."

"Klientům, kteří zavolají na naši seniorskou linku, se věnují profesionální poradci, kteří jim pomohou projít celým procesem registrace na očkování," říká Monika Hrubá a dodává: "SMS zprávou s nabídkou pomoci při registraci samozřejmě oslovujeme pouze ty klienty, kteří nám k takovému oslovení dali souhlas."

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.