Zpět na tiskové zprávy
  • Nový úvěrový program se zárukou EIF navyšuje úvěrový limit sociálním podnikům a neziskovkám z EUR 500,000 na EUR 1 milion 
  • Splatnost úvěrů se prodlouží o jeden rok na 11 let
  • Výše zajištění EIF se zvýší z 80% na 90 %

Jeden milion eur, který bude možné splácet až 11 let. S takovou nabídkou adresovanou sociálním podnikům a neziskovým organizacím přichází Česká spořitelna. Dohodla se s Evropským investičním fondem (EIF) na dalším zatraktivnění úvěrových podmínek se zárukou EIF určeným sociálním podnikům a neziskovým organizacím.

„Podpora sociálních podniků a neziskovek je klíčovou prioritou pro sociální bankovnictví České spořitelny. Jsme rádi, že v současných kritických podmínkách způsobených pandemií Covid-19 můžeme těmto organizacím nabídnout ještě efektivnější podporu. Kdy jindy, když ne právě teď,“ zdůrazňuje Otto Mach, manažer sociálního bankovnictví České spořitelny.

Díky nové dohodě s Evropským investičním fondem (EIF) jsou „evropské peníze“ pro sociální podniky i neziskové organizace dostupnější. Změna se týká např. maximální výše úvěru, která vzroste z 500 tisíc eur na 1 mil. eur, nebo výše záruky EIF, která se zvýší z 80 na 90 %. O jeden rok se také prodlouží maximální doba splatnosti úvěru, a to na 11 let.

Zatraktivnění podmínek čerpání úvěrů by mohlo dále zpřístupnit „evropské peníze“ pro domácí organizace.

V rámci starých parametrů jsme dosud poskytli sociálním podnikům a neziskovým organizacím 30 úvěrů se zárukou EIF v celkové výši 130 mil. Kč a úvěry za dalších zhruba 20 mil. Kč jsou rozjednané.

Nadále platí, že úvěry se zárukou EIF mohou klienti použít na investiční i provozní účely. Mohou je využít také na předfinancování dotací, které však v takovém případě nesmí pocházet ze zdrojů Evropských strukturálních fondů.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.