Přestože Covid-19 opět uzavřel Česko, Česká spořitelna pomohla zrealizovat řešení, které umožní seniorům vydat se do okolního světa bez obav z nákazy koronavirem. Ve spolupráci se společností Virtual Lab dodala Česká spořitelna do několika pečovatelských zařízení a domovů pro seniory speciální brýle, které na principech virtuální reality přenesou lidi do simulovaného prostředí a umožní jim se i v současné obtížné situaci zabavit se a zrelaxovat.

Senioři jsou v době koronavirové pandemie jednou z nejzranitelnějších skupin. Kromě nezbytné zdravotní a materiální podpory nesmíme zapomínat i na emocionální podporu a zlepšování jejich psychického stavu. Právě proto jsme se v České spořitelně rozhodli v rámci našeho sociálního bankovnictví zafinancovat vybraným organizacím zaměřujícím se na péči o seniory na dva měsíce speciální brýle s virtuální realitou,“ vysvětluje Otto Mach, manažer sociálního bankovnictví České spořitelny.

Mezi organizacemi, jejímž klientům Česká spořitelna zakoupila brýle s virtuální realitou, je Domov Sue Ryder, Sociální služby Praha 9, Diakonie ČCE - středisko v Ostravě, a také sdružení pro pomoc a rozvoj Girasole.

Společnost Virtual Lab vyvinula aplikaci, která dává Domovům pro seniory moderní nástroj k aktivizaci klientů. Využívá se například pro vzpomínkové terapie. „Reakce z Domovů jsou skvělé,“ říká Mirka Čejková, mluvčí společnosti Virtual Lab. „Umožňuje i lidem upoutaným na lůžko užít si pobyt v přírodě, cestovat po světě nebo si zaplavat s delfíny. Někdy jsou klienti odvážnější než personál. V jednom domově, kde se sestřička bála, jak senioři takovou „modernu“ přijmou, ji klientka uklidňovala, že je to takové kino, kde se na chvilku stane součástí svého pohádkového příběhu a že se na to vždycky moc těší,“ vzpomíná Mirka Čejková.

Příznivé reakce na brýle s virtuální realitou potvrzuje i Jarmila Ciprová, aktivizační pracovnice Sociálních služeb Praha 9. „Senioři si zpočátku myslí, že se jedná o brýle, které samy něco dělají. Když se s nimi seznámí, jsou velmi překvapeni,“ říká Jarmila Ciprová. Využívat se je chystá i pro klienty domova seniorů s malou mobilitou. „Mám vytipováno několik klientů, kteří ani neopouštějí svůj pokoj. Těším se, že je alespoň s pomocím brýlí vezmu na procházku a zlepším jim tak náladu,“ říká Jarmila Ciprová.

Další pomoc seniorům poskytne Česká spořitelna díky předvánoční sbírce mezi svými zaměstnanci. Peníze ze sbírky budou použity na videorehabilitační systém Spoteee a hodiny rehabilitace pro klienty Domova Sue Ryder. Systém Spoteee se připojí k rehabilitačnímu přístroji, na kterém klienti domova pro seniory Sue Ryder pravidelně cvičí pod vedením fyzioterapeutů. Klienti tak budou moci během rehabilitace „cestovat“, což mj. podpoří i jejich chuť ke cvičení.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.