Objem investic, které klientům spravuje Česká spořitelna, se letos vůbec poprvé vyšplhal nad hranici 200 miliard korun. "V koronavirové době stále více lidí odkládá svoje prostředky a hledá způsoby, jak je co nejlépe zhodnotit," říká Roman Choc, šéf Tribe Wealth Management v České spořitelně.

Peníze na spořicích účtech ale v současných podmínkách nízkých úrokových sazeb výrazné zhodnocení nepřinášejí. "Peníze na spořicích účtech by měly sloužit pouze jako rezerva na nenadálé výdaje, protože jejich zhodnocení neporazí inflaci a reálně tak ztrácejí svou hodnotu," říká Roman Choc. Investování proto v současnosti představuje optimální způsob, jak prostředky zhodnocovat. Volatilita na finančních trzích vyvolávaná nejistotou kvůli šíření koronaviru „testuje nervy“ zejména začínajících a méně zkušených investorů. Je totiž přirozené, že strach ze ztráty bývá často větší než vidina zisku.

Jak se s takovými výkyvy vyrovnat? 
"Optimální je pravidelně investovat a neohlížet se na krátkodobé výkyvy," zdůrazňuje Roman Choc. Více jak třetinu veškerých retailových investic spravovaných Českou spořitelnou tvoří právě pravidelné investice. "To dokazuje, že se nám daří nejen zhodnocovat peníze investorů, ale že funguje i naše poradenství a že získáváme důvěru drobných investorů," říká Roman Choc.

Ani v období koronavirové krize retailoví investoři nepanikařili. Dokládá to objem 6,8 mld korun pravidelných investic v letošním roce. Počet lidí, kteří v současnosti pravidelně investují v některém z podílových fondů nabízených Českou spořitelnou, již překročil 200 tisíc. Objem jejich investic dosahuje zhruba 77 miliard korun.

Zhodnocení nabízejí akcie i nemovitosti
Zhodnocení v současnosti nabízí otevřené podílové fondy, ve kterých je Česká spořitelna s tržním podílem 27,3 % lídrem trhu. Například fond Top Stocks k 3. prosinci vykazuje od počátku letošního roku výkonnost 17,14 %, zatímco fond Stock Small Caps zhodnotil ke stejnému datu prostředky investorů o 13,17 %. Za posledních pět let zhodnotil fond Top Stocks podílníkům peníze o 6,93 % ročně. Fond Stock Small Caps od svého založení v květnu 2017 zhodnotil o 13,43 % ročně.

Zejména akciové tituly se začaly rychle vzpamatovávat a mnohé dosahují již předkrizových úrovní, nebo jsou dokonce ještě nad nimi.

Dlouhodobě velmi atraktivního zhodnocení vykazují i investice do nemovitostí. I zde Spořitelna vévodí trhu díky největšímu podílovému fondu v České republice a to ČS nemovitostnímu fondu spravovanému Investiční společností REICO. Pro zajímavost – byla to právě milionová investice do ČS nemovitostního fondu, která v listopadu navýšila objem spravovaných investic v podílových fondech České spořitelny nad 200 miliard korun.

Nové trendy? Digitalizace a ESG
Rok 2021 by mohl být pro investory v porovnání s letoškem klidnější. Postupnou stabilizaci by mohla přinést zejména vakcína proti koronaviru. Základní doporučení, které budou bankéři a investiční poradci dávat investorům, ale zůstane neměnné – investujte pravidelně.

Posílit chce Česká spořitelna digitální nabídku investičních produktů. V letošním roce například zpřístupnila investování do podílových fondů v internetovém bankovnictví George. Důraz bude klást Spořitelna i na udržitelné investice (ESG investování), tedy investování, které zohledňuje šetrný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji společnosti i firem. "I v této oblasti chceme udávat směr a stát se lídry trhu," potvrzuje Roman Choc.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.