"S ohledem na bezprecedentní krizové prostředí zůstává ziskovost Erste Group uspokojivá. Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2020 dosáhl 637 milionů euro, přičemž třetí čtvrtletí je velmi silné. Náš provozní příjem se meziročně snížil pouze o 2 procenta, rezervy na ztráty z úvěrů činily 70 bazických bodů a pokračující nákladová disciplína vedla meziročně k nižším výdajům. Tyto výsledky vypovídají o síle našeho obchodního modelu, o naší kapitálové pozici, jakož i odolnosti trhů ve střední a východní Evropě, na kterých působíme.

Ekonomický výhled do roku 2021 závisí na průběhu pandemie. V každém případě naše odhodlání pokračovat v podpoře našich zákazníků a dosahovat výsledků pro naše akcionáře zůstává stejně pevné jako kdykoli předtím, “ komentuje Stefan Doerfler, finanční ředitel Erste Group.

Přečíst celou tiskovou zprávu.

Česká spořitelna
Tiskové centrum: Filip Hrubý; tel: +420 775 011 550; tiskove_centrum@csas.cz
Vztahy k investorům: Miloš Novák; tel.: +420 956 712 410; mnovak@csas.cz

Erste Group
Tiskové centrum: Carmen Staicu; tel: +43 501 00 11681; carmenmadalina.staicu@erstegroup.com
Vztahy k investorům: Thomas Sommerauer; tel.: +43 501 00 17326; thomas.sommerauer@erstegroup.com