Česká spořitelna vyvinula během devíti měsíců interní startup DOHODNUTO.cz, který umožňuje větší kontrolu nad férovým průběhem obchodů na českých online bazarech. Od poloviny září je služba spuštěna v pilotním provozu pro menší počet uživatelů, kteří obdrželi pozvánku k registraci. Cílem tohoto kroku je vše na základě praktických zkušeností od vybraných uživatelů odladit před plošným spuštěním. Podobné řešení umožňují například zahraniční služby escrow.com, shieldpay.com či paylax.com.

"Ještě před pár měsíci jsme měli myšlenku jen na papíře a mám upřímnou radost, že se nám v pár lidech za devět měsíců toto unikátní řešení podařilo rozjet," říká Petr Zíma, vedoucí vývojového týmu služby DOHODNUTO.cz a dodává: "V době pandemie koronaviru, kdy se vše přesouvá do online prostředí, mohou služby jako je DOHODNUTO.CZ přispět ke zjednodušení obchodování. Chtěli jsme co nejrychleji nabídnout uživatelům službu, která nahradí potřebu se kvůli obchodování osobně setkávat. Současně chceme být spolehlivým průvodcem při obchodování, který zvyšuje mezi oběma stranami pocit důvěryhodnosti a spolehlivosti. Registrací do služby a jejím využitím zvyšujeme ochranu peněz kupujících a prodávajících, a tím i snižujeme riziko možné škody vlivem podvodného jednání na online bazarech."

Jak služba DOHODNUTO.cz funguje

  • Kupující neposílá peníze přímo prodávajícímu, ale na náš účet u České spořitelny.
  • Prodávající odešlete zboží, až když je přes službu DOHODNUTO.cz zaplacené.
  • Kupující si zboží zkontroluje a potvrdí převzetí, následně mu Česká spořitelna peníze uvolní. 

Svou registrací jak prodávající, tak kupující jasně ukazují, že si mohou při obchodování důvěřovat. Stačí se zaregistrovat a mít účet v kterékoli české bance.

Služba je pro prodávajícího zdarma, kupující platí za každý uzavřený obchod 49 Kč. Cena za službu je připočtena k ceně zboží a dopravy, kterou kupující posílá na účet v České spořitelně.

Podívejte se na více podrobností o službě DOHODNUTO.cz.

DOHODNUTO.cz
DOHODNUTO.cz
linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.