Uzavřením sportovních zařízení lze očekávat podobný pokles útrat jako na jaře. Objem karetních transakcí sportovištím klesne o více než dvě třetiny.

  • Z ekonomické analýzy Češi a sport, která sledovala karetní transakce klientů České spořitelny, vyplývá, že uzavření sportovních areálů a prodejen se sportovní výbavou během letošního března a dubna povzbudilo Čechy v dalších měsících k větším útratám na sportovištích a v obchodech se sportovními potřebami.
  • Během “lockdownu” české ekonomiky poklesl objem karetních transakcí za sport meziročně o více než polovinu (-52 %), v květnu díky znovuotevření ekonomiky objem transakcí meziročně vzrostl, a to o více než třetinu (35 %).
  • Další uzavření sportovních zařízení bude mít na útraty Čechů podobný dopad jako na jaře. Objem karetních transakcí sportovním zařízením meziročně v říjnu poklesne o více než dvě třetiny. 

"Dalším uzavřením sportovišť lze očekávat obdobný pokles útrat Čechů jako na jaře. Za sportovní zboží by už ale zákazníci nemuseli vydávat o tolik méně, protože nyní se neočekává, že by zavřely i obchody," říká Radek Novák, analytik České spořitelny.

"Jarní uzavření sportovních areálů se v karetních transakcích projevilo 72% poklesem objemu útrat na sportovištích v průběhu dubna. K růstu se karetní transakce vrátily v červnu (9 %), v srpnu pak meziroční nárůst činil 22 %," říká Tereza Hrtúsová, analytička České spořitelny.

"Pokles u útrat za sportovní vybavení nebyl tak prudký jako u jiných kategorií, minima dosáhl v březnu, kdy činil 52 %. V květnu opět došlo k růstu a objem transakcí za sportovní vybavení meziročně vzrostl o 39 %. Růst útrat za sportovní vybavení vydrželo i v dalších měsících. Data za srpen vykazují 16% nárůst," doplňuje Radek Novák, analytik České spořitelny.

Vývoj objemu a počtu transakcí za sport (%, meziroční změna)

Vývoj objemu a počtu transakcí za sport (%, meziroční změna)

Vývoj objemu transakcí: sportoviště a sportovní vybavení (%, meziroční změna)

Vývoj objemu transakcí: sportoviště a sportovní vybavení (%, meziroční změna)

Češi utratí za sportovní vybavení ročně téměř 30 miliard Kč

Tržby tuzemských maloobchodů se sportovním vybavením v posledních letech soustavně rostly a v roce 2018 dosáhly 26 miliard Kč. V loňském roce se zvýšily o zhruba 7 %. V současnosti lze v ČR koupit sportovní zboží u přibližně 1 700 prodejců, kteří zaměstnávají okolo 8,5 tisíce lidí.

Stejně jako v jiných oblastech nákupů, i u sportovních potřeb roste obliba internetových obchodů. Podle průzkumu ČSÚ z roku 2019 online nakupuje některé sportovní potřeby už 30,2 % lidí starších 16 let využívajících internet.

Provozovatelé sportovních zařízení a klubů utrží ročně přes 20 miliard Kč

Provozovatelé sportovních zařízení vykázaly v roce 2017 celkové tržby přes 11 miliard Kč, dalších 6 miliard Kč tvořily tržby majitelů fitcenter a poskytovatelů ostatních sportovních služeb. Pět miliard pak získaly provozovatelé sportovních klubů.

Stát plánuje přidat na sport další miliardy

Výdaje českého rozpočtu na sport v poslední době výrazně narostly, a to až na 8 miliard v letošním roce. Příští rok by na sport mělo jít dokonce přes 10 miliard Kč, které bude nově rozdělovat Národní sportovní agentura.

"Miliardové částky by měly putovat na opravu a budování sportovišť. Chystá se například modernizace Národního olympijského centra v Nymburce, rekonstrukce kladenského zimního stadionu či renovace skokanských můstků v Harrachově," doplňuje Radek Novák.

Česko jako ráj fotbalových "trávníků"

Studie Češi a sport rovněž mapovala, kolik je u nás sportovních oddílů a zařízení. Z aktuálních dat České unie sportu vyplývá, že nejoblíbenější kolektivní sport u nás, kterým je fotbal, si mohou sportovní nadšenci zahrát na na více než 3 300 hřišť. Podobný počet je i oddílů, které se účastní fotbalových soutěží. Přes 800 oddílů má pak stolní tenis a volejbal. Tenisových kurtů najdeme v ČR přes 1 000 a hřišť na volejbal okolo 800. Následují hřiště na nohejbal (305).

Přečtěte si celou studii Češi a sport.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.