Neohlížejte se na to, jestli hodnota dané akcie aktuálně roste či klesá. Soustřeďujte se na podnikatelský příběh a potenciál, který za danou akcií stojí. Právě taková je investiční strategie, se kterou úspěšně dobývá otevřený akciový podílový fond Top Stocks domácí trh. Za 14 let své existence vyrostl do pozice největšího akciového fondu v Česku. Investoři, kterých je aktuálně více než 80 tisíc, do něj investovali již více než 15,9 mld. Kč. I přes nebývalé výkyvy finančních trhů způsobené koronavirovou pandemií zhodnotil fond Top Stocks investice v posledních 12 měsících o 9,34%

"Poslední rok byl ve znamení velkých výkyvů. Od září 2019 do poloviny února 2020 akcie společností ve fondu Top Stocks velmi výrazně rostly, pak přišly během druhé poloviny února a v březnu jejich panické výprodeje v souvislosti s koronavirovou krizí a následně od dubna až do současnosti docházelo k jejich postupnému zotavování," říká Ján Hájek, portfolio manažer fondu Top Stocks.

V reakci na krizovou situaci provedl Hájek úpravu portfolia. Jeho dalšímu zhodnocování by mohlo napomoci také přeskupování tržních pozic v důsledku koronavirové pandemie. "Společnosti, které jsou v portfoliu fondu Top Stocks, budou v budoucím oživení těžit ze svých pozic lídrů v jednotlivých segmentech a jejich ziskovost bude schopna dosáhnout i hodnot výrazně vyšších než na konci letošního ledna, a to díky tomu, že část jejich slabších konkurentů vyklidí své pozice," vysvětluje Ján Hájek.

"Změny, které se mi od březnového propadu povedlo udělat, dávají naději, že s očekávaným návratem do normálnějšího fungování ekonomik by mohlo dojít k nadprůměrnému zhodnocení fondu. Návrat na úroveň 90 % ziskovosti a na 90 % relativního ocenění z ledna 2020 u společností, které jsou aktuálně v portfoliu fondu Top Stocks, by znamenal posun hodnoty podílového listu na úroveň kolem 3,25 ze současných přibližně 2,55. Aktuální analytický konsensus předpokládá dosažení této hodnoty ziskovosti nejdříve za 24 měsíců. Ovšem právě v rychlosti návratu vidím příležitost pro pozitivní překvapení, podobně jako tomu bylo v předchozích recesích," říká Ján Hájek.

Hodnota podílového listu fondu Top Stocks vzrostla od počátku jeho existence o 155,37 %, průměrně tak fond zhodnotil investované peníze našich klientů o 6,93 % ročně.

Akciový fond Top Stocks představuje sám o sobě atraktivní investiční příběh. Je jedinečný svým přístupem, strategií i svou dlouhodobou úspešností. Portfolio manažer Ján Hájek aktivně vyhledává a vybírá na trhu jednotlivé společnosti s dlouhodobým růstovým potenciálem. Portfolio fondu tak reprezentuje většinou 25 různých investičních nápadů, přičemž jeden investiční nápad znamená zpravidla investici do jedné pečlivě vybrané akcie (např. Starbucks, Pandora, L Brands nebo nově Ryanair, Booking.com či Marriott). Další významnou oblastí, do které fond investuje, jsou biotechnologie a farmaceutický průmysl.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS 
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz
E-mail: tiskovecentrum@csas.cz    
                                                                    

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.