Automobilový průmysl v Česku zaznamenal v dubnu rekord. Avšak takový, o který nikdo nestál. Koronavirová krize výrobu aut v Česku prakticky zastavila. Zatímco i v minulých krizích zaznamenaly automobilky v Česku zpomalení, nyní se jedná spíše o „náraz do zdi“. Z výrobních linek domácích automobilek sjelo v dubnu o 88 % méně nových aut než v únoru. Dramatický pokles navíc zaznamenávají i výrobci dílů a součástek, kvůli koronavirové paralyzaci automobilového průmyslu v Německu a celé EU.

Opatření proti šíření koronaviru způsobily náraz českému automobilovému průmyslu a vyústí ve výrazné zpomalení celé domácí ekonomiky. Automobilový průmysl totiž tvoří téměř 10 % domácího HDP, přímo zaměstnává více než 180 tisíc lidí a dalších více než 5 tisíc výzkumných a vývojových pracovníků. Prostřednictvím automobilového průmyslu „tečou“ každoročně do vědy a výzkumu investice v celkové hodnotě 8 miliard korun. Automobilky se podílí přes 25 % na průmyslové výrobě a 24 % na vývozu.

Z minulých krizí se domácí autoprůmysl „vyhrabal“ do 2,5 roku

I z tohoto důvodu jsou výhledy budoucího vývoje automobilového průmyslu pro Česko zcela zásadní. Schopnost domácího automobilového průmyslu „oklepat“ se z potíží dokládá pohled na krize minulé – zejména v roce 2009 a také v letech 2012 a 2013.

Na počtu vyrobených aut se nepodepsala ani velká hospodářská krize z roku 2009. Tehdy česká ekonomika klesla o 4,7 %, počet vyrobených motorových vozů však stoupl o 3,8 %. Důvodem byl zejména nájezd výroby osobních vozů Hyundai v Nošovicích od roku 2009. Další období recese v ČR i v EU v roce 2012 se však již na tuzemské výrobě motorových vozů podepsalo souhrnným poklesem o 6 %. Od té doby, se ale do roku 2019 výroba navýšila o čtvrtinu.

V případě celého českého autoprůmyslu, tedy i po zahrnutí výrobců dílů a součástek, byly dopady krizí výraznější. V roce 2009 došlo k propadu celkové produkce o 40 % a v letech 20012 a 2013 o 18 %. Na své původní hodnoty se domácí auto průmysl dostal po 2,5 letech (v případě krize roku 2009), resp. po 2 letech (po krizi z let 2012 a 2013).

Od března 2013 do doby těsně před vypuknutím koronavirové krize v únoru 2020 vzrostla produkce domácích výrobců aut a dílů o 74 %. Počet vyrobených osobních aut, autobusů, nákladních vozů a motocyklů dodaných na trh dosáhl v Česku v roce 2019 celkem 1,4 milionu vozů.

Krize přichází v nepříznivou dobu – německý autoprůmysl strádá dlouhodobě

Výhledy domácího automobilového průmyslu závisí na vývoji celosvětových trhů, zejména pak evropského. Drtivá většina vyrobených aut jde na export, v absolutním vyjádření to vloni bylo 1,3 mil. osobních automobilů. V tuzemsku se loni prodalo „jen“ přes 110 tisíc vozidel. Klíčový je přitom intra export v rámci EU, tedy vývoz osobních aut v rámci zemí EU, který v roce 2019 činil 243 miliard eur a byl v porovnání s vývozem na trhy mimo EU.

Z tohoto pohledu přichází současná krize z pohledu domácích automobilek v nepříznivé době. Již před koronavirovou krizí totiž bylo zřejmé, že rok 2020 bude pro evropský automobilový průmysl obtížný. Musel se vyrovnávat s klesající poptávkou na velkých vnitrounijních trzích a také na mimoevropských trzích, kam směřuje třetinu své produkce. Vedle toho čelil výzvě výrazně srazit emise nových vozů, aby se vyhnul citelným pokutám Evropské komise, a tím pádem i přimět spotřebitele, aby konečně začali nakupovat například elektromobily.

Dlouhodobější krizí navíc prochází německý automobilový průmysl, který je pro české výrobce klíčový (do Německa směřuje čtvrtina v tuzemsku vyrobených osobních aut a 40 % dílů a příslušenství). Poslední tři roky dochází k propadu ve výrobě i exportu německých aut. Koronavirová krize problémy německého průmyslu dále prohloubila.

Meziročně došlo v březnu k 36% poklesu výroby, ve srovnání s březnem 2018 dokonce o 45 %. V dubnu došlo v Německu k 44% meziměsíčnímu poklesu u registrací nových aut a meziročně dokonce o 61 %. V celé EU došlo v dubnu k téměř 80% propadu v registracích nových aut.

Naději vzbuzuje „šrotovné“ v Německu, vývoj v Číně i obavy z hromadné dopravy

Krátkodobým stimulem k podpoření prodejů nových aut na německém trhu by mohlo být zavedení příspěvků na nákup nových aut, který připravuje německá vláda. Že taková mimořádná stimulační opatření fungují, dokazuje i český příklad – v době velké recese v roce 2009 registrace nových aut v ČR vzrostly o 13 %, k čemuž pomohlo i tehdejší zavedení mimořádných zrychlených odpisů.

Zavedení šrotovného v Německu by mělo zajímavý dopad i na české automobilky. Až do vypuknutí koronavirové krize totiž registrace nových aut v Německu rostly, převahu měly zejména levnější vozy, což pomáhalo českým automobilkám. Nicméně nynější podpora v Německu se bude vztahovat nakonec jen na nákup elektromobilů, což podpoří ty tuzemské společnosti, které již jdou touto cestou.

Dalším příznivým signálem pro domácí autoprůmysl jsou registrace nových aut v Česku. Ty sice také výrazně poklesly, avšak „jen“ o 39 % (v dubnu ve srovnání s letošním únorem). To značí, že domácí automobilky sice zastavily výrobu, avšak i v koronavirové krizi dokázaly prodávat auta ze svých skladů. „Světlo na konci tunelu“ představují i nedávné zkušenosti z Číny, kde pandemie koronaviru na přelomu roku odstartovala. Čínský automobilový trh zaznamenává v posledních měsících pozitivní vývoj. Tamní trh s osobními auty zaznamenal největší propad v prodejích v únoru 2020, kdy prodeje klesly o téměř 82 % oproti stejnému období roku 2019. V březnu pak meziroční propad činil 48 %, v dubnu už však došlo k výraznějšímu nárůstu prodejů osobních automobilů a pokles oproti dubnu 2019 činil jen necelá 3 %.

Budoucí vývoj prodejů nových aut bude záležet na rychlosti oživení ekonomiky EU. Jinými slovy jestli po nabídkovém šoku přijde poptávková krize. Tedy jestli firmy a lidé v důsledku obav o budoucnost omezí i investice a nákupy zbytných statků, čímž nový automobil může být. Budoucí poptávku mohou rovněž ovlivnit změny v chování spotřebitelů. Například v době pandemie je osobní automobil žádaný bezpečný hygienický dopravní prostředek, kterému lidé dávají ve velké míře přednost před hromadnou dopravou.Odhady budoucího vývoje jsou nyní poměrně pozitivní i v Evropě. Evropská komise ve svém posledním výhledu předpovídá, že letos se hrubý domácí produkt unie sice propadne o 7,4 %, v příštím roce by však mohlo přijít rychlé oživení a růst hospodářství o 6,1 %. Automobilovému průmyslu by mohly dát správný impuls nastartování výroby automobilek a odložená spotřeba zákazníků.

V „optimistické“ variantě dojde v EU k rychlému oživení ekonomiky a trh s osobními auty letos poklesne o 24 % na 11,7 milionu. V roce 2021 bude následovat rychlé obnovení poptávky (+25 %) na 14,6 milionu prodaných osobních vozů.Pokud by však byl propad ekonomiky EU hlubší a následné oživení pomalé, odrazilo by se to i na kondici automobilového trhu. V takové variantě by se prodeje nových aut letos propadly o 29 % na 10,9 milionu a rovněž ani v roce 2021 by se nepřiblížily k úrovni roku 2019.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS                                                                      

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.