V souvislosti s postupným uvolňováním nouzového stavu Česká spořitelna ukončila dočasné uzavření části své pobočkové sítě. Od 4. května je již celá pobočková síť opět dostupná pro klienty. Zároveň končí týdenní střídavý provoz zaměstnanců na pobočkách. Nadále při návštěvě poboček platí zvýšená hygienická opatření a doporučení nosit roušku.

"Uzavřít takřka polovinu naší pobočkové sítě a na zbývajících pobočkách učinit veškerá opatření s cílem minimalizovat riziko nákazy koronavirem a přitom zachovat veškerý klientský servis, bylo jednou z největších výzev, které jsme za posledních několik desítek let čelili. Více než 1500 našich bankéřů se během velmi krátké doby stalo z prostředí domova bankéřem na telefonu a díky naší technologické připravenosti mohli začít pečovat o klienty na dálku," říká Marek Blaha, ředitel distribuce, klientského centra a segmentu retailových klientů v České spořitelně a dodává: "Díky vybavenosti bankéřů notebooky, tablety a telefony, schváleným směrnicím na to, jak bezpečně kontaktovat klienty na dálku, jsme v průměru každý den uskutečnili 15 až 20 tisíc takzvaných teleschůzek, abychom pomohli řešit potřeby našich klientů."

Česká spořitelna omezila provoz své pobočkové sítě od 18. března, z celkového počtu více než 480 poboček jich ponechala v provozu 289, a to zejména v regionálních centrech a jejich okolí.

Cílem tohoto opatření byla jak ochrana veřejného zdraví, tak příprava na zajištění dostupnosti alespoň minimálního počtu poboček v situaci, že se pandemie bude nadále exponenciálně šířit.

Minimálně do konce května zůstane na pobočkách omezená otevírací doba od 9.00 - 16.00 hodin. Jednotlivé pobočky budou nadále vybavené ochrannými plastovými stěnami a bankéři budou mít k dispozici roušky, rukavice, teploměry a dezinfekčními prostředky.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS                                                                      

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.