Spořitelna již zpracovala více než 20 tisíc žádostí o odklad splátek úvěrů individuálních i firemních klientů, kteří byli postiženi pandemií. Nyní banka nabídne všem firemním klientům možnost okamžitého čerpání státem garantovaných úvěrů v rámci programu COVID II a bude pokračovat ve standardním úvěrování a financování zejména firemních klientů, aby tito dokázali udržet desítky tisíc pracovních míst, ohrožených v důsledku pandemie.

Stojíme za našimi klienty v dobrých i zlých časech. Vnímáme to jako naši přirozenou povinnost a étos, s nímž byla Spořitelna před 200 lety založena. Právě v čase krize platí více než jindy, že žádná banka nemůže prosperovat ve společností, která sama strádá,” říká Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny a dodává “Fakt, že jen za první týden od spuštění nás požádalo více než 20 tisíc klientů o pomoc s odložením splátek, potvrzuje, že pomáháme na správném místě. Chci všechny naše klienty ujistit, že Spořitelna bude pokračovat ve standardním úvěrování a financování, protože jsme si vědomi, že zajištění financování všech klientů je klíčovou podmínkou jak pro přežití firem, tak pro udržení desítek tisíc pracovních míst v celé České republice.”

1) Umožňujeme odklad splátek všem klientům

Od 20. března Spořitelna přijala 20 300 žádostí o odklad splátek úvěrů od klientů, jejichž schopnost splácet je ohrožena probíhající koronavirovou pandemií. O odložení splátek dosud požádalo 18 600 individuálních a 1 700 firemních klientů.

 • 56 % tvořily žádosti o odklad spotřebitelských úvěrů, 35 % žádosti o odklad hypotečních úvěrů a zbývajících 9 % tvořily žádostí o odklad firemních úvěrů; 
 • Většina žádostí byla zpracována v průběhu 48 hodin 
 • Pro maximální zjednodušení celého procesu byl do zpracování nejjednodušších žádostí zapojen i robot, který zpracoval zhruba 20 % žádostí individuálních klientů;

Individuální klienti

Individuální klienti, jejichž schopnost splácet byla ohrožena pandemií, mohou nyní u Spořitelny online požádat o odklad splátek až o 6 měsíců. Spořitelna navíc jako jedna z mála bank na trhu, po dobu odkladu neúčtuje klientům úroky z hypotečních úvěrů, takže celková jistina i doba splácení hypotečního úvěru se nemění. Více o podmínkách odkladu zde.

Firemní klienti, podnikatelé a OSVČ

Mohou žádat až o 6 měsíční odklad splátek úvěru, aniž by po dobu odkladu byl snížen jejich rating. Konkrétní podmínky odkladu odpovídají situaci a potřebám firmy a jsou sjednávány na zcela individuální bázi. Zhruba polovina z dosud došlých žádostí firemních klientů byla schválena již v průběhu prvního týdne, u ostatních se jednání o odkladu finalizují. Z 1 500 firemních klientů, kteří požádali o odklad splátek z důvodu postižení pandemií, bylo:

 • 1 490 malých firem a osob samostatně výdělečně činných s průměrným objemem úvěru okolo 1,5 milionu korun. Z hlediska oblasti podnikání mezi těmito žadateli dominují - pohostinství, pronájem nemovitostí, obchodní činnost, automobilová doprava a servis; 
 • 210 středně velkých firem. 
 • Jsme v průběžném kontaktu i s řadou velkých firemních klientů a jsme připraveni jim vyjít maximálně vstříc

2) Poskytujeme zvýhodněné úvěry se zárukou

Česká spořitelna začne v průběhu začátku dubna poskytovat zvýhodněné úvěry se státní zárukou v rámci programu COVID II, který připravuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Díky tomuto programu získají malé a střední firmy zvýhodněný úvěr se zárukou k provoznímu financování. Výhodný úvěr lze čerpat na tři roky a jeho primárním cílem je pomoci podnikatelům s následky koronavirové epidemie.

 • Úvěr bude možné poskytnout až na 3 roky ve výši od 10 tisíc do 15 milionů korun na zajištění provozních financí a cash-flow. Primárně je půjde využít na úhradu mzdových nákladů, nájmu, energií, dodavatelsko-odběratelských faktur, materiálu či zásob. 
 • Poskytovaná záruka ze strany ČMZRB bude krýt 80 % komerčního úvěru a podnikatelé budou moci zároveň čerpat finanční příspěvek až jeden milion korun na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude tři roky. 
 • Více informací o úvěru COVID II je na https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/.

3) Pomáháme společně

Spořitelna je největším komerčním věřitelem v České republice. Mimořádnou pomoc klientům diskutujeme také s dalšími bankami, protože maximální pomoc firmám i spotřebitelům, které financujeme, je v této situaci v zájmu celé ekonomiky a společnosti. Zatímco spotřebitelé mají v průměru 1 až 2 úvěry, firemní klienti se nacházejí často ve velmi komplexních dodavatelsko odběratelských vztazích. Proto je důležité, aby neuvážený tlak zejména na firemní klienty, ať už ze strany úvěrujících bank nebo ze strany dalších dodavatelů a obchodních partnerů nespustil insolvenční domino, které by mohlo mít dalekosáhlé negativní důsledky pro celou ekonomiku a společnost,” říká Tomáš Salomon.

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS                                                                      

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

 • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
 • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
 • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
 • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.