Česká spořitelna je součástí klíčové infrastruktury státu a je její zákonnou povinností za každých okolností zajistit fungování platebního styku a mít vždy část poboček otevřených pro klienty. V zájmu ochrany veřejného zdraví se v průběhu pandemie koronaviru snažíme maximálně minimalizovat míru sociálních kontaktů na pobočkách a pracovištích. Zároveň jsme vlivem karanténních opatření nuceni stále více šetřit s našimi lidskými zdroji.

Proto jsme se rozhodli od středy 18. března 2020 omezit provoz naší pobočkové sítě a z celkem 502 poboček nadále ponechat v provozu 289 poboček a to zejména v regionálních centrech a jejich okolí. Zbývající pobočky zůstanou dočasně uzavřené.

Cílem tohoto opatření je jak ochrana veřejného zdraví, tak příprava na zajištění dostupnosti alespoň minimálního počtu poboček v případě, že se pandemie bude nadále exponenciálně šířit.

Tip: Před návštěvou pobočky si, prosím, ověřte na našich webových stránkách, zda je vaše pobočka otevřena. Provozní dobu pobočky si raději ověřte i telefonicky, telefonní čísla na jednotlivé pobočky naleznete také na našem webu.

Zároveň bychom chtěli klienty poprosit, aby při návštěvách našich poboček používali roušky.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz

E.mail: tiskovecentrum@csas.cz
Tel.: +420 731 647 004                                                                         

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.