Od ledna 2020 přidá Spořitelna všem zaměstnancům ke standardním 5 týdnům dovolené dalších 12 dní volna ročně. Cílem je v rámci pokračující transformace Spořitelny na poradenskou banku zajistit odpovídající podmínky pro rozvoj osobního poradenství. Osobní poradenství pro všechny klienty nabízí Spořitelna jako jediná banka na trhu v rámci služby Moje zdravé finance od roku 2017 a využívá jej už více než 1,2 milionů klientů.

“Budoucnost bankovnictví a Spořitelny je v poskytování skutečně efektivního osobního poradenství pro všechny klienty bez rozdílu. Doby, kdy bylo bankovnictví především o bezhlavém prodeji produktů a služeb, už skončily,” říká Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny, a dodává: “Potřebujeme ty nejlepší bankovní poradce a lidi v podpůrných týmech, kteří chtějí pomáhat klientům a rádi se učí každý den něco nového. Věříme, že větší pracovní a osobní flexibilita, kterou naši lidé s 12 dny volna navíc získají, je správnou cestou k tomu nejlepšímu poradenství pro klienty.”

Dvanáct dnů volna navíc ročně získají všichni zaměstnanci Spořitelny ke stávajícím 5 týdnům dovolené. Jedinou podmínkou využití tohoto volna je, že jej zaměstnanci musí vyčerpat postupně, ideálně po třech dnech v každém čtvrtletí.

"Bankovní poradenství vyžaduje zralé lidi s pracovními i osobními zkušenostmi, kteří oceňují prostor pro osobní rozvoj, odpočinek a rovnováhu mezi pracovním a osobním životem,” říká Tomáš Salomon a dodává: “Z interních výzkumů víme, že naši lidé toto volno potřebují primárně pro dobré skloubení osobního a pracovního života a bez ohledu na to, zda se jedná o mileniála nebo maminku se třemi dětmi.”

Flexibilnější pracovní doba je jedním z nástrojů transformace Spořitelny na poradenskou banku spolu s:

  • Změnou odměňování bankovních poradců, u nichž je od roku 2017 třetina bonusové složky mzdy přímo vázána na spokojenost klientů s jejich poradenstvím
  • Redesignem poboček Spořitelny, z nichž mizí klasické přepážky a mění se na klientská centra, uzpůsobená pro poradenskou komunikaci. Aktuálně je redesignována již každá třetí z 500 spořitelních poboček
  • Rozvojem poradenské služby Moje zdravé finance, která od roku 2017 nabízí jako jediná na trhu poradenství osobního bankéře všem klientům bez rozdílu a využívá ji již více než 1,2 milionů klientů Spořitelny, tzn. 60 % z 2 milionů primárních bankovních klientů 

“Banka budoucnosti, v níž se Spořitelna postupně transformuje, představuje na klienta a jeho potřeby maximálně orientovanou organizaci, která je místo na hierarchickém modelu řízení postavená na flexibilních, agilních týmech, které mají svobodu, zodpovědnost a prostředky naplnit co nejefektivněji měnící se očekávání klientů,” říká Tomáš Salomon, a dodává: “Fakt, že od roku 2017 roste počet našich primárních bankovních klientů a zároveň nám roste klientská spokojenost nejvíce ze všech bank na trhu, potvrzuje, že jdeme správným směrem. Není vyloučeno, že v dohledné době nebudeme o Spořitelně uvažovat jako o bance, ale jako o poradenské společnosti, zaměřené na finanční zdraví klientů.”

linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz

E.mail: tiskovecentrum@csas.cz
Tel.: +420 731 647 004                                                                         

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s více než 4,6 miliónu klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.