Zpět na tiskové zprávy

ČS nemovitostní fond, který obhospodařuje REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., kupuje druhou část industriálního parku Dubnica nad Váhom na Slovensku. Hodnota nové akvizice fondu činí přibližně 241 mil. Kč (9,5 mil. EUR).

Druhou část industriálního parku Dubnica představuje nová logistická hala postavená v roce 2018. Skládá se ze skladových, technických a kancelářských prostor o celkové pronajímatelné ploše 16,6 tisíc m2 a je plně obsazená. Mezi nájemce patří potravinový řetězec Lidl a dvě subdodavatelské společnosti pro automobilový průmysl, společnost AAF a LEONI. Společnost AAF se specializuje na výrobu zařízení pro filtraci vzduchu a společnost LEONI je dodavatelem energetických řešení v automobilovém průmyslu.

Nákupem druhé fáze Industriálního parku Dubnica ČS nemovitostní fond zvýšil svoji alokaci jak v industriálním sektoru, tak i svoji alokaci na Slovensku. Průmyslové nemovitosti jsou mezi investory pro svoji stabilitu příjmů na dlouhých nájemních smlouvách stále atraktivnější, proto i ČS nemovitostní fond hodlá svůj podíl v logistickém sektoru nadále zvyšovat.“ říká Filip Kubricht, předseda představenstva REICO IS ČS.

Nemovitost se nachází v regionu západního Slovenska, který společně s bratislavským regionem soustřeďuje 88 % industriálních ploch v zemi. Patří tak k nejdůležitějším průmyslovým oblastem na Slovensku. Industriální park Dubnica má vynikající dopravní dostupnost. Leží u výjezdu z dálnice D1, která je nejdůležitější dopravní tepnou na Slovensku - spojuje Bratislavu a Košice, dvě největší města v zemi. ČS nemovitostní fond koupil nemovitost od developerské a investiční společnosti Invest4SEE Investment Holding GmbH, která se zaměřuje na sektor industriálních nemovitostí. Svou developerskou a investiční činnost soustřeďuje do regionu střední a východní Evropy. Nemovitost postavila v roce 2018 společnost Goldbeck, development budovy provedla SEE RE Two, která je součástí prodávající společnosti Invest4SEE Investment Holding GmbH. Kupujícího při transakci zastupovaly společnosti JLL, Wilsons, ASB a OM Consulting.

ČS nemovitostní fond se vrátil do logistického sektoru v březnu 2018 nákupem první části Industriálního parku v Dubnici (89 tis. m2), jehož hlavním nájemcem je společnost Continental, zaujímající téměř 80 % jeho celkové výměry. Díky výhodné poloze na průmyslovém západním Slovensku a v blízkosti dálnice D1 si i druhá část Industriálního parku v Dubnici rychle našla své nájemce. ČS nemovitostní fond využil svého zajištěného práva na koupi budovy hned po jejím plném pronajmutí. Nákup druhé části umožní konsolidaci Industriálního parku Dubnica.

Nákupem druhé části ČS nemovitostní fond rozšířil své portfolio na 17 budov a mírně navýšil svoji alokaci v logistickém sektoru na 4 %. Celková tržní hodnota vlastněných nemovitostí nyní dosahuje téměř 30,7 mld. Kč. Do fondu investovalo k 31. říjnu 2019 přes 82 tisíc podílníků a jeho výnos od počátku roku dosahuje 3,38 % (k 31. říjnu 2019).

Akvizice druhé fáze Industriálního parku Dubnica pro naše podílníky zajistí nadprůměrný výnos z nájemného kombinovaně s potenciálem navýšit hodnotu celého parku díky synergickým efektům při správě v delším časovém horizontu“, doplňuje Tomáš Jandík, člen představenstva odpovědný za investice do nemovitostní složky fondu v REICO IS ČS.

ČS nemovitostní fond byl založen v únoru 2007 a je nejstarším realitním a zároveň největším českým podílovým fondem. Je určen zejména konzervativním investorům a svým výnosem má za cíl se z dlouhodobého pohledu pohybovat nad úrovní státních dluhopisů. Ve vlastnictví fondu je nyní devět nemovitostí v České republice, pět na Slovensku a tři v Polsku.

Foto Industriální Park Dubnica II:
 

Dubnica nad Váhom
linka

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz

E.mail: tiskovecentrum@csas.cz
Tel.: +420 731 647 004                                                                         

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s takřka 5 milióny klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací u nás, klade důraz na systémové změny ve vzdělávání a sociálním podnikání. Ročně do rozvoje naší občanské společnosti investuje zhruba 60 mil. korun.