Česká spořitelna nově umožňuje ve všech svých pobočkách neslyšícím on-line tlumočení do znakového jazyka nebo on-line přepis mluvené řeči. Stává se tak nejdostupnější bankou pro lidi s různým druhem handicapu. Díky aplikaci DEAFCOM, kterou mají bankéři k dispozici přímo v tabletech na pobočkách České spořitelny, mohou neslyšící nebo nedoslýchaví klienti pohodlně komunikovat s bankéři či po telefonu se zákaznickou linkou. Aplikace nahrazuje fyzicky přítomného tlumočníka či přepisovatele.

„Naším posláním je vést lidi i společnost k prosperitě. Jsme zároveň bankou, která chce své služby poskytovat všem klientům, bez jakýchkoli bariér. Proto jsem moc ráda, že nyní můžeme už ve všech našich pobočkách a dokonce i klientském centru díky aplikaci DEAFCOM plnohodnotně obsluhovat neslyšící či nedoslýchavé klienty a usnadnit jim přístup k potřebným bankovním službám. Očekávám, že si naši poradci i neslyšící klienti díky aplikaci najdou snazší cestu k sobě navzájem a využívání aplikace se výrazně zvýší,” říká Ilona Uhlářová, která má v České spořitelně na starost projekt Banka bez bariér.

„Český znakový jazyk je pro neslyšící mateřským jazykem a je pro ně nejpřirozenější formou komunikace. V době technologického rozkvětu, kdy mají technologie moc zkvalitňovat lidem život, neslyšící pořád narážejí na složitou komunikaci v běžných denních situacích. DEAFCOM má za cíl komunikaci mezi klienty, jako jsou banky, úřady a další instituce, a jejich neslyšícími zákazníky zjednodušit a zefektivnit. Věříme, že možnost okamžitého on-line spojení s tlumočníkem či přepisovatelem přispěje také k větší soběstačnosti a zapojení Neslyšících a Nedoslýchavých do společnosti,” podotýká Jakub Minks, CEO DEAFCOM.

Spořitelna nasazením aplikace DEAFCOM učinila další krok nejen ve zkvalitnění služeb pro lidi s různými zdravotními překážkami, ale také na poli moderních technologií. Aplikaci DEAFCOM si mohou neslyšící také jednoduše stáhnout do svých mobilních zařízení.

Speciální služby České spořitelny pro osoby s handicapem:

  • z celkového počtu 475 poboček je 354 bezbariérových (tři čtvrtiny poboček); 
  • 64 poboček ve velkých městech je vybaveno orientačním hlasovým majáčkem, který usnadňuje přístup do pobočky a k bankomatům nevidomým klientům; 
  • bankéři ve všech pobočkách jsou vybaveni tabletem s aplikací DEAFCOM pro znakové tlumočení nebo on-line přepis mluvené řeči. Klienti mohou využít aplikaci DEAFCOM ve svých mobilních zařízeních pro telefonování na naši bezplatnou linku; 
  • 1 266 z našich 1 784 bankomatů má připojení pro sluchátka a hlasové ozvučení pro nevidomé klienty (téměř tři čtvrtiny bankomatů); 
  • 159 našich bankomatů je bezbariérových..

Poprvé Česká spořitelna služby pro klienty se sluchovým postižením představila na jaře 2014. Služby on-line tlumočení do znakového jazyka nabízí od října 2015.

Více na www.bankabezbarier.cz.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
Tel.: +420 775 011 550
E-mail: fhruby@csas.cz

E.mail: tiskove_centrum@csas.cz
Tel.: +420 731 647 004                                                                         

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s takřka 5 milióny klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací u nás, klade důraz na systémové změny ve vzdělávání a sociálním podnikání. Ročně do rozvoje naší občanské společnosti investuje zhruba 60 mil. korun.