Česká spořitelna nově umožňuje ve všech svých pobočkách neslyšícím on-line tlumočení do znakového jazyka nebo on-line přepis mluvené řeči. Stává se tak nejdostupnější bankou pro lidi s různým druhem handicapu. Díky aplikaci DEAFCOM, kterou mají bankéři k dispozici přímo v tabletech na pobočkách České spořitelny, mohou neslyšící nebo nedoslýchaví klienti pohodlně komunikovat s bankéři či po telefonu se zákaznickou linkou. Aplikace nahrazuje fyzicky přítomného tlumočníka či přepisovatele.

„Naším posláním je vést lidi i společnost k prosperitě. Jsme zároveň bankou, která chce své služby poskytovat všem klientům, bez jakýchkoli bariér. Proto jsem moc ráda, že nyní můžeme už ve všech našich pobočkách a dokonce i klientském centru díky aplikaci DEAFCOM plnohodnotně obsluhovat neslyšící či nedoslýchavé klienty a usnadnit jim přístup k potřebným bankovním službám. Očekávám, že si naši poradci i neslyšící klienti díky aplikaci najdou snazší cestu k sobě navzájem a využívání aplikace se výrazně zvýší,” říká Ilona Uhlářová, která má v České spořitelně na starost projekt Banka bez bariér.

„Český znakový jazyk je pro neslyšící mateřským jazykem a je pro ně nejpřirozenější formou komunikace. V době technologického rozkvětu, kdy mají technologie moc zkvalitňovat lidem život, neslyšící pořád narážejí na složitou komunikaci v běžných denních situacích. DEAFCOM má za cíl komunikaci mezi klienty, jako jsou banky, úřady a další instituce, a jejich neslyšícími zákazníky zjednodušit a zefektivnit. Věříme, že možnost okamžitého on-line spojení s tlumočníkem či přepisovatelem přispěje také k větší soběstačnosti a zapojení Neslyšících a Nedoslýchavých do společnosti,” podotýká Jakub Minks, CEO DEAFCOM.

Spořitelna nasazením aplikace DEAFCOM učinila další krok nejen ve zkvalitnění služeb pro lidi s různými zdravotními překážkami, ale také na poli moderních technologií. Aplikaci DEAFCOM si mohou neslyšící také jednoduše stáhnout do svých mobilních zařízení.

Speciální služby pro osoby s postižením

Speciální služby České spořitelny pro osoby s handicapem:

  • z celkového počtu 475 poboček je 354 bezbariérových (tři čtvrtiny poboček); 
  • 64 poboček ve velkých městech je vybaveno orientačním hlasovým majáčkem, který usnadňuje přístup do pobočky a k bankomatům nevidomým klientům; 
  • bankéři ve všech pobočkách jsou vybaveni tabletem s aplikací DEAFCOM pro znakové tlumočení nebo on-line přepis mluvené řeči. Klienti mohou využít aplikaci DEAFCOM ve svých mobilních zařízeních pro telefonování na naši bezplatnou linku; 
  • 1 266 z našich 1 784 bankomatů má připojení pro sluchátka a hlasové ozvučení pro nevidomé klienty (téměř tři čtvrtiny bankomatů); 
  • 159 našich bankomatů je bezbariérových..

Poprvé Česká spořitelna služby pro klienty se sluchovým postižením představila na jaře 2014. Služby on-line tlumočení do znakového jazyka nabízí od října 2015.

Více na www.bankabezbarier.cz.