Zpět na tiskové zprávy
  • Valná hromada ČS rozhodla 3. října 2018 o přechodu všech akcií ostatních akcionářů České spořitelny, a.s. na hlavního akcionáře – Erste Group Bank AG.
  • Erste Group Bank AG zaplatí za každou kmenovou i prioritní akcii České spořitelny, a.s ostatním akcionářům 1,328 Kč

Akcionáři České spořitelny dnes na řádné valné hromadě schválili přechod všech akcií ostatních akcionářů Ćeské spořitelny,a.s. na jediného akcionáře - společnost Erste Group Bank AG. Ta zaplatí ostatním akcionářům České spořitelny za každou jejich kmenovou či prioritní akcii 1,328 Kč. Hodnota protiplnění vychází ze znaleckého posudku společnosti KPMG Česká republika. Výplatu oprávněným osobám, včetně zástavních věřitelů, zajistí Komerční banka.

Erste Group Bank AG je hlavním akcionářem České spořitelny, a.s.. Až dosud vlastnila Erste Group Bank AG 98,97% akcií České spořitelny a.s., s nimiž je spojen 99,52% podíl na hlasovacích právech. O schválení nuceného převodu všech ostatních akcií České spořitelny, a.s. požádala Erste Group Bank AG 24. srpna 2018 dle § 375 zákona o obchodních korporacích.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s takřka 5 milióny klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Hrajeme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem..
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.