ČS nemovitostní fond, který obhospodařuje REICO investiční společnost České spořitelny, koupil v polovině září 2018 za 77,3 mil. eur (1,98 mld. Kč) druhou část kancelářského komplexu Proximo ve Varšavě. Prodávajícím byla developerská a investiční skupina Hines, která budovu Proximo II dokončila letos v lednu. Budova je plně pronajata a mezi klíčové nájemníky patří globální poradenské společnosti Accenture a Ernst & Young.

Budova Proximo II je moderní desetipatrová budova s pronajímatelnou plochou 20 703 m2 a nachází se v bezprostřední blízkosti budovy Proximo I. Tu REICO pořídilo do portfolia ČS nemovitostního fondu v roce 2017 za přibližně 116,6 mil. eur. Zatímco akvizice budovy Proximo I byla historicky první akvizicí společnosti REICO na polském trhu, nákup Proximo II představuje již třetí transakci v Polsku a jedná se o důležitý strategický krok v konsolidaci tohoto mimořádně úspěšného kancelářského parku. Kupujícího při transakci zastupovaly společnosti White & Case, CBRE, TPA a DIL.

„Akvizicí druhé části komplexu Proximo navazujeme na investiční úspěch z roku 2017. Zároveň tímto již třetím letošním nákupem posouváme ČS nemovitostní fond na velmi vysokou míru zainvestovanosti, což bude mít pozitivní vliv na jeho výkonnost,“ říká Filip Kubricht, předseda představenstva REICO investiční společnosti ČS.

Klíčovými nájemníky budovy Proximo II jsou globální poradenské společnosti Accenture a Ernst & Young, které obsazují většinu pronajímatelných ploch. Dalšími důležitými nájemci jsou např. společnosti Six, Storck a IT Kontrakt. Kancelářský projekt Proximo je umístěn v bezprostřední blízkosti stanice metra Rondo Daszynskiego, v západní části centrálního obchodního distriktu Varšavy. V této lokalitě se nachází v současnosti nejvyšší varšavská budova a celá oblast je jedním z nejdynamičtějších kancelářských distriktů ve střední Evropě.

Historická zkušenost ukazuje, že vlastnictví celých kancelářských parků vede k lepším výsledkům, než když je rozdrobené podle realizace jednotlivých etap výstavby. Od konsolidace obou částí projektu Proximo si slibujeme výnosy v rozsahu v rovině správy a potažmo vyšší dlouhodobou míru obsazenosti.“, dodává Tomáš Jandík, člen představenstva REICO zodpovědný za nemovitostní složku fondu.

ČS nemovitostní fond vznikl v roce 2007 a je největším a nejdéle působícím podílovým nemovitostním fondem na českém trhu. Je určen převážně konzervativním investorům. Za posledních 12 měsíců dosáhl výnosu ve výši 3,52 % a v pětiletém horizontu pak 2,76 % ročně (k 30. srpnu 2018). Ve vlastnictví fondu je nyní 15 nemovitostí v České republice, na Slovensku a v Polsku v celkové hodnotě téměř 25 mld. Kč.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s takřka 5 milióny klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Hrajeme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem..
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.