Zpět na tiskové zprávy

Ve finále mezinárodní architektonické soutěže na novou centrálu České spořitelny uspěly návrhy architektů ze Švédska, Německa a Rakouska/České republiky. O tom, který návrh bude realizován, se rozhodne v průběhu léta a podzimu.

Nezávislá porota v čele s architektem Petrem Hlaváčkem, složená z odborníků na urbanismus a architekturu, zástupců České spořitelny a developera projektu Smíchov City, Sekyra Group, vybrala do finále architektonické soutěže tři nejlepší návrhy architektonických kanceláří Baumschlager Eberle Architekten/Pavel Hnilička architekti (Rakousko/Česko), Tham Videgard Arkitekter (Švédsko) a Kleihues + Kleihues (Německo). Česká spořitelna zahájí ve spolupráci se Sekyra Group jednání s vybranými finalisty a na přelomu léta a podzimu letošního roku se rozhodne o tom, který návrh bude realizován. Soutěž byla organizována podle pravidel České komory architektů.

Architektonické návrhy na novou centrálu spořitelny v jižní části projektu Smíchov City obsahují také řešení urbanistického konceptu této oblasti, kterou chce spořitelna spolu s developerskou firmou Sekyra Group proměnit v moderní multifunkční čtvrť. Budova České spořitelny se začne stavět v roce 2021, její dokončení je naplánováno o dva roky později. Nové sídlo spořitelny by mělo mít podobu kampusu, který bude kromě administrativních prostor zastřešovat také různorodé služby pro zaměstnance banky i širokou veřejnost. Velký důraz bude kladen na to, aby se spořitelní kampus významně podílel na vytvoření plnohodnotného městského veřejného prostoru.

Spořitelna stála u zrodu řady krásných staveb, jako je Rudolfinum nebo pražská náplavka. Věřím, že se náš nový kampus stane skutečným komunitním centrem obyvatel Smíchova i Pražanů, v němž budou moci zažít třeba také zajímavou výstavu či koncert. Velkou inspirací je pro nás v tomto smyslu vídeňská centrála Erste, která je přirozenou součástí komunitního života ve Vídni," říká Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny.

Výstavba sídla Česká spořitelny v jižní části rozvojového území projektu Smíchov City výrazně přispěje k jeho urychlení a bezprostředně naváže na první, převážně rezidenční etapu projektu. Díky intenzivnímu projednání celé koncepce s veřejností, přitom rezidenční část projektu získala minulý týden územní rozhodnutí bez odvolání. To je u realizace tohoto rozsahu zcela výjimečné. V rámci obou etap projektu vybudujeme veškerá veřejná prostranství a položíme pevné základy občanské vybavenosti v parteru. Naší ambicí je vytvořit novou destinaci metropolitního významu a jsme rádi, že s námi tuto vizi Česká spořitelna sdílí. Děkujeme aktivním účastníkům veřejné diskuze o projektu a předpokládáme, že tato diskuse bude i nadále integrální součástí přípravy projektu”, uvedl dr. Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group.

"Projekt Smíchov City je prvním pražským brownfieldem, který není pouze na papíře, ale získává konkrétní rozměry. To umožnila dosud bezprecedentní spolupráce developera, městské části, města a občanů, díky které projekt získal územní rozhodnutí bez jediného odvolání. Jako městská část celý projekt vítáme, neboť přemění nevzhlednou centrální část Prahy 5 na multifunkční čtvrť, která nabídne veliké množství bytů, jejichž počet je v Praze nedostatečný a tisíce nových pracovních míst v kancelářích, obchodech a gastronomii," uvedl starosta městské části Praha 5, Ing. Pavel Richter.

Mezinárodní architektonickou soutěž na podobu nové centrály České spořitelny vyhlásila banka ve spolupráci se studiem MOBA a developerem projektu Smíchov City, Sekyra Group v září 2017. Přihlásit se mohla zejména studia, která v minulosti realizovala projekty kancelářských budov o rozloze alespoň 20 tisíc m2, ale spořitelna se také rozhodla umožnit účast i architektům, kteří zatím neměli příležitost podílet se na takto rozlehlých kancelářských projektech. Do soutěže se přihlásilo celkem 166 architektonických studií, z nichž odborná porota v listopadu 2017 vybrala 15 uchazečů, kteří zpracovali konkrétní návrhy podoby nového spořitelního kampusu. Porotci následně v březnu vybrali šest finalistů, jejichž návrhy postoupily do druhého kola a v červnu pak porota zvolila tři nejlepší projekty.

Odkaz na webové stránky finalistů soutěže:

Oficiální stránky soutěže: http://cshq-citycampus.cz/about-the-competition/

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s takřka 5 milióny klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Hrajeme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem..
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.