• Spořitelna spouští dvě nové autorizační metody – Ověření hlasem (hlasová biometrie) a Ověřené volání (aplikace George klíč) 
  • Pomocí hlasová biometrie budou klienti, volající na zákaznickou linku, ověřeni pouze na základě svého hlasu 
  • Mobilní aplikace George klíč naopak klientům umožňuje autorizované a zabezpečené volání na linku přímo z chytrého telefonu a to bez nutnosti hlasového ověřování

Spořitelna spouští jako první společnost v České republice tzv. hlasovou biometrii tedy ověřování identity klientů na základě uložených hlasových vzorků. Službu budou moci využívat všichni klienti, kteří budou souhlasit s uložením nahrávky svého hlasu. Mimo hlasové biometrie mají klienti Spořitelny nově k dispozici také aplikaci George klíč pro chytré telefony, která umožňuje zabezpečené a autorizované volání na zákaznickou linku bez nutnosti ověření hlasem nebo heslem. Klienti, kteří budou ověřováni pomocí hlasové biometrie nebo skrze aplikaci George klíč, budou moci po telefonu realizovat standardní bankovní služby, jako jsou zjištění zůstatku na účtu, zadání platebního příkazu nebo změnu nastavení služeb.

Hlasová biometrie

Ověření hlasem je postaveno na technologii hlasové biometrie a je bezpečnostní metodou, která se používá k jednoznačné identifikaci volajícího klienta. Technologie snímá hlas volajícího, porovnává ho s jeho uloženým hlasovým vzorkem, a následně určí, jestli jsou oba hlasy shodné. Hlasový vzorek obsahuje více než 100 unikátních fyzických a behaviorálních charakteristik. Například délku hlasivkové štěrbiny, nosního průchodu, ale také výšku hlasu, tempo, akcenty apod. Nezávislé výzkumy prokázaly, že hlas je u každého člověka stejně jedinečný jako otisk prstů. Oproti běžně užívaným prvkům ověření totožnosti při volání na zákaznické linky přináší ověření hlasem vyšší úroveň zabezpečení.

Ověření hlasovou biometrií nebo aplikací George klíč přináší klientům především výrazně větší komfort při ověřování totožnosti. Klienti si nemusí pamatovat heslo pro telefonní bankovnictví, a přesto bezpečně identifikujeme jejich totožnost,” říká Filip Zeman, ředitel digitálního bankovnictví České spořitelny a dodává „Penetrace chytrých telefonů se dnes v ČR pohybuje okolo 80%, proto předpokládáme, že mimo ověřování hlasem bude většina klientů pro volání na zákaznickou linku využívat mobilní aplikaci George klíč. Ověřování hlasem pak bude pro klienta důležité například v situaci, kdy dojde k odcizení jeho telefonu a on bude potřebovat rychle zablokovat platební kartu.

Zákaznickou linku České spořitelny dnes pro služby tzv. telefonního bankovnictví (zjištění zůstatku na účtu, zadání platebního příkazu…) pravidelně využívá zhruba 70 tisíc klientů a čtvrtina z nich využívá výlučně telefonní bankovnictví, tedy nevyužívá internetové bankovnictví ani pobočky.

George klíč

Aplikace George klíč je novou bezpečnostní metodou, která klientům usnadňuje nejenom volání na zákaznickou linku a využívání služeb tzv. telefonního bankovnictví, ale především používání nového digitálního bankovnictví George na internetu a v mobilním telefonu. George klíč klienty ověřuje osobním autentizačním PINem nebo biometricky při každém vstupu do George ať už v počítači nebo v mobilu. Následná autorizace plateb v Georgi probíhá pomocí osobního autorizačního PINu. George klíč tak nahrazuje stávající potvrzování přihlášení a plateb prostřednictvím SMS zpráv. Přihlašování a zejména platby samotné jsou díky George klíči rychlejší, pohodlnější a také bezpečnější.

George klíč představuje výrazné zvýšení bezpečnosti platebních transakcí, protože klienti již platby nemusí potvrzovat pomocí sms zpráv, u nichž stále existuje určité riziko, že mohou být zneužity hackery při phishingu,” říká Zeman a doplňuje „Předpokládáme, že aplikaci George klíč začne pro využívání našeho nového bankovnictví George postupně používat většina ze stávajících 1,5 milionů klientů našeho digitálního bankovnictví.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s takřka 5 milióny klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Hrajeme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice.
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem..
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.