Zpět na tiskové zprávy

Akcionáři ČS schválili na valné hromadě 30. dubna 2018 hrubou dividendu ve výši 77 Kč na akcii Celkově bude na dividendách vyplaceno 11,704 mld. Kč.

Akcionáři České spořitelny dnes na řádné valné hromadě schválili rozdělení zisku za rok 2017, účetní závěrky za rok 2017 a výplatu hrubé dividendy ve výši 77 Kč na jednu akcii. Celkově tak bude letos na dividendách vyplaceno 11,704 mld. Kč. V předcházejícím roce 2016 činila dividenda 76 Kč na akcii (celkově vyplaceno 11,552 mld. Kč). Rozhodným datem pro výplatu dividendy je den konání valné hromady 30. duben 2018. Za rok 2017 vykázala Česká spořitelna čistý zisk po zdanění ve výši 15,002 mld. Kč. Zbytek zisku, který nebude vyplacen na dividendách, Česká spořitelna použije pro tvorbu kapitálového fondu pro výplatu výnosu z hybridního kapitálu tier 1 (604,4 mil. Kč) a navýšení vlastního kapitálu (formou nerozděleného zisku).

Externím auditorem pro rok 2018 bude z rozhodnutí valné hromady společnost PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o. Členem dozorčí rady byl znovu zvolen pan Andreas Treichl a členem výboru pro audit byl znovu zvolen pan John James Stack.

Valná hromada také rozhodla o změně stanov společnosti v souladu s novelou č. 458/2016 Sb. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Novela stanovila povinnost volby minimálně 1/3 dozorčí rady ze strany zaměstnanců u společností nad 500 zaměstnanců.


Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Filip Hrubý
Tiskový mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Profil České spořitelny

Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s takřka 5 milióny klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

  • Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb využívá každá druhá municipalita v České republice. 
  • Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
  • Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu. 
  • Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.