Zpět na tiskové zprávy
  • Nadace České spořitelny se nově bude věnovat i systémovým změnám ve vzdělávání, jde o jeden z největších nadačních programů podporující vzdělávání.
  • Cílem nadace je, aby se děti a mladí lidé vzdělávali naplno a s radostí. Studie ukazují, že české děti chodí do školy nejméně rády ze zemí OECD.
  • Nadace České spořitelny zakládá organizace Elixír do škol, z.ú. a Učitel naživo, z.ú. Do jejich činnosti vloží v následujících třech letech dohromady 57 milionů Kč.
  • Nadále se bude nadace věnovat i oblastem aktivního stáří, péče o mentálně postižené a léčbě a prevenci drogových závislosti, a to se zvláštním zřetelem na systémová řešení a rozvoj podnikavosti organizací působících v těchto sektorech.

Od ledna 2018 dochází k vzájemnému propojení nadací České spořitelny. V roce 2002 založila Česká spořitelna Nadaci České spořitelny, která se věnuje podpoře sociálního podnikání a pomoci lidem na okraji společnosti. O deset let později k ní přibyla s jměním z nevyzvednutých peněz z anonymních vkladních knížek Nadace Depositum Bonum, věnující se vzdělávání. Nadace České spořitelny po propojení nově podporuje i systémové inovace ve vzdělávání a posiluje prestiž profese učitele.

“V Nadaci ČS navazujeme na důležitou práci ve vzdělávání v sesterské nadaci,” vysvětluje Ondřej Zapletal, ředitel nadace, a upřesňuje: “Výsledky českých studentů se v mezinárodním srovnání zhoršují a české děti chodí do školy nejméně rády ze všech zemí OECD. Zaměříme se na podporu a rozvoj učitelské profese, a to ve spolupráci s dalšími nadacemi, filantropy, organizacemi občanské společnosti a složkami veřejné správy. Právě takto můžeme jako nadace významným způsobem přispět k tomu, aby děti nacházely radost z učení, aby české škol pomáhaly dětem naplňovat svůj potenciál a vedly je ke kritickému myšlení, spolupráci a angažovanosti.”

Nadační cíle mají podpořit také vznikající neziskovky Elixír do škol, z.ú., podporující kolegiální sdílení učitelů, a Učitel naživo, z.ú., podporující unikátní výcvik pro budoucí učitele. Do jejich činnosti vloží Nadace České spořitelny v následujících třech letech 57 milionů Kč. Tyto nové vzdělávací organizace navazují na původní interní nadační projekty. Nadace Depositum Bonum podobně stála u zrodu managmentu dnes samostatně stojící organizace H-mat, podporující Hejného matematiku.

Nadace Depositum Bonum také zcela nezaniká, ale věnuje výnosy svého nadačního jmění na vzdělávací programy druhé nadaci a ponechává si kontrolní mechanismy. Je tak zajištěno, že účel nevyzvednutých peněz z anonymních vkladních knížek přetrvává a navíc posiluje pod jednotnou společnou značkou. Stávající zaměření Nadace České spořitelny také pokračuje a věnuje se nadále i systémovým inovacím v sociálním podnikání v daných oblastech (problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí a péče o dospělé s mentálním postižením).

Tiskové centrum FSČS
Budějovická 1912/64b, Praha 4, 140 00
Tiskové centrum: +420 731 647 004
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

www.csas.cz