Zpět na tiskové zprávy
  • Česká spořitelna začne nabízet ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy zvýhodněné úvěry pro veřejný sektor. Lze jimi financovat programy na zlepšování životních podmínek měst a obcí.
  • Celkově plánuje spořitelna zafinancovat projekty za 50 milionů EUR.

Česká spořitelna uvádí na trh nové zvýhodněné úvěry pro veřejné korporace, města, obce a další klienty z veřejného sektoru. S podporou Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) začíná spořitelna nabízet se zvýhodněnou úrokovou sazbou financování projektů v oblasti ochrany životního prostředí a zlepšování životních podmínek v městských a venkovských oblastech.

„Nové úvěry investičního charakteru lze využít například na financování municipální infrastruktury, ale také vzdělávacích a zdravotnických zařízení, sportovních zařízení, anebo k rozvoji průmyslových areálů,“ řekl Ladislav Dvořák, manažer strategických projektů České spořitelny.

Projekty musí být ve fázi před realizací a jejich celkové náklady nepřesahují 130 milionů korun. Výše úvěrů se bude pohybovat od 5 milionů korun do 130 milionů korun. Délka splatnosti úvěru bude od 5 do 20 let. Česká spořitelna takto plánuje ve spolupráci s CEB poskytnout do března 2019 financování v hodnotě 50 milionů euro.

 
Nejnovější nabídka úvěrování veřejnému sektoru ve spolupráci s ECB potvrzuje dominantní pozici České spořitelny jak v nabídce finančních instrumentů EU, tak i ve financování veřejného sektoru. Na zlepšování životních podmínek v domácích městech a obcích se Česká spořitelna podílí například prostřednictvím programu Chytré město, v jehož rámci zprostředkovává a poskytuje financování na zavádění moderních technologií do měst.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz