Česká spořitelna se rozhodla ukončit partnerství se společností Fincentrum, která byla jejím smluvním partnerem pro distribuci finančních služeb. Banka dospěla k tomuto rozhodnutí na základě opakovaného jednání této společnosti, které bylo v neprospěch České spořitelny nebo ji přímo poškozovalo.
 
Česká spořitelna chápe podstatu partnerství jako spolupráci ve prospěch všech zúčastněných stran a vzájemné respektování obchodních zájmů spolupracujících partnerů, a to společnost Fincentrum opakovaně porušila.
 
Česká spořitelna chce současně informovat své klienty, kteří se rozhodli sjednat si její finanční služby prostřednictvím společnosti Fincentrum a ještě tento obchod nedokončili, že mohou využít poradenství a služby přímo v pobočkách České spořitelny.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz