• ČS penzijní společnost vyplatila klientům peníze z II. pilíře v celkovém objemu téměř 600 mil. Kč
  • Ve II. pilíři si spořilo 14 037 účastníků a celkem si naspořilo 613,5 mil. Kč
  • Prostředky účastníků, kteří se neozvali ani v prodloužené lhůtě, byly převedeny na finanční úřad
  • Klienti, kteří chtějí vrátit vyvedená 3 % do státního systému, tak mohou učinit do konce června 2017

Zhruba 95 % klientů, kteří si spořili ve II. pilíři na důchod, sdělilo ČS penzijní společnosti zvolený způsob výplaty svých peněz a peníze již obdrželi. Zbylým účastníkům, kteří zvolený způsob výplaty nesdělili, ČS penzijní společnost odeslala naspořené prostředky, tak jak ukládá zákon, na účet místně příslušného finančního úřadu. Tam bude částka evidována jako přeplatek na daních a bude o něj možno požádat v dalším daňovém přiznání. Zájemci o vrácení vyvedených 3 % do státního systému mají ještě možnost do 30. června 2017 požádat Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) o vyčíslení doplatku a následně do 29. prosince 2017 vyčíslenou částku doplatit.

„V souvislosti se záměrem vlády na rušení II. pilíře u nás všechny prostředky v důchodových fondech nebyly od počátku zainvestovány podle dlouhodobých investičních strategií fondů a zůstaly uloženy především na peněžním trhu. Výnosy důchodových fondů se proto pohybovaly na úrovni výnosů peněžního trhu a úspory tak byly po celou dobu ochráněny před poklesem hodnoty. Během existence důchodového spoření jsme si za tuto pasivní správu fondů neúčtovali žádný poplatek a pro klienty byla zdarma,“ uvedl Jakub Krkoška, místopředseda představenstva Česká spořitelna - penzijní společnosti.

Za dobu existenci II. pilíře si v důchodových fondech ČS penzijní společnosti naspořilo 14 037 účastníků celkem 613,5 mil. Kč. V souvislosti s platnou legislativou si mohl každý klient důchodové spoření zvolit způsob vypořádání II. pilíře do 30. září 2016. ČS penzijní společnost následně v nejbližším možném termínu - 17. října 2016, odeslala výplatu 94 % klientů a současně ostatním prodloužila lhůtu pro přijímání žádostí o zvolení typu vypořádání II. pilíře do 30. listopadu 2016. V prosinci 2016 společnost uskutečnila další výplatu naspořených prostředků klientům dodatečnému 1 % klientů. Účastníkům, kteří zvolený způsob výplaty nesdělili, ČS penzijní společnost odeslala naspořené prostředky na účet místně příslušného finančního úřadu. Tam bude celková částka ve výši 16 mil. Kč evidována jako přeplatek na daních a bude o něj možno požádat v dalším daňovém přiznání.

Většina klientů ČS penzijní společnosti si vybrala bezhotovostní převod na bankovní účet. Pro přesun peněz do III. pilíře se rozhodlo zhruba 5 % klientů a stejný počet pak preferoval výplatu složenkou. Důchodové spoření (II. pilíř) bylo ze zákona ukončeno k 1. lednu 2016. Nejprve zanikla povinnost všech účastníků II. pilíře odvádět 5 % ze svého příjmu na vlastní spoření a do státního pilíře se na důchodové pojištění začalo odvádět opět celých 28 %. Penzijní společnosti následně poslaly všem klientům roční výpisy spolu s informací o možnostech vypořádání II. pilíře. Klienti měli na své rozhodnutí čas až do 30. září 2016. Mezi tím začaly penzijní společnosti likvidovat důchodové fondy a připravovat první výplaty klientům.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz

Pavla Kozáková 
Tiskové centrum ČS