Zpět na tiskové zprávy
  • Nyní hledá potenciální investory a provozovatele
  • Revitalizace čeká Labský mlýn s kotelnou, areál bývalé slévárny a objekt bývalé ZŠ Sluneční
  • Případný developer či investor má možnost si objekt buď koupit či dlouhodobě pronajmout
  • Město Hostinné se na revitalizacích objektů bude finančně podílet

Česká spořitelna pomáhá městu Hostinné nalézt spolehlivého partnera, který by se podílel na obnově několika nevyužívaných a chátrajících nemovitostí. Potenciální partner může být developer či investor, který si vybranou nemovitost buď koupí, nebo dlouhodobě pronajme.

Česká spořitelna jako finanční poradce města Hostinné hledá investora nebo provozovatele, který Labský mlýn s kotelnou, areál bývalé slévárny a objekt bývalé ZŠ Sluneční revitalizuje a smysluplně využije. „Vzhledem k významu objektů je město připraveno se na potřebných investicích finančně podílet a budoucího partnera města i v budoucnu podporovat,“ řekla Dagmar Sahánková, starostka města Hostinné.

Labský mlýn s kotelnou

Areál Labského mlýna s kotelnou se nachází v samotném centru města v blízkosti řeky Labe. Celková výměra nadzemních podlaží objektu je dle architektonické studie 4 746 m2. Využití budov pro potřeby papírny bylo ukončeno v 70. letech 20. století. Kromě administrativního křídla, které funguje jako ubytovna, je budova ve špatném technickém stavu. Náklady na rekonstrukci byly v architektonické studii areálu vyčísleny na přibližně 100 mil. Kč. Objekt není památkově chráněný, nachází se však v městské památkové zóně v blízkosti náměstí a kostela. Areál je dobře přístupný z místních komunikací.

Labský mlýn byl původně zámek z 16. století, který byl na počátku 19. století přestavěn na průmyslový objekt – papírnu. Bývalý průmyslový areál tvoří uzavřený celek s nádvořím, v jeho západní části bylo přistavěno administrativní křídlo.

Areál bývalé slévárny

Areál bývalé slévárny o rozloze 2,25 ha je umístěn v ulici Slévárenská v těsném sousedství vlakového nádraží nedaleko centra města. Budovy v areálu pochází z počátku 20. století a dlouhou dobu plnily svou funkci. V současnosti jsou většinou dožilé a očekává se jejich demolice – všechny objekty mají platný demoliční výměr. Náklady na demolici jsou odhadovány ve výši 10 mil. Kč. V areálu nebyla zjištěná závažná ekologická zátěž, jeho část je však znečištěna ropou. Areál je přístupný z nádražní ulice – nová výstavba pravděpodobně bude vyžadovat úpravy dopravního napojení. Územní plán stanovuje využití území jako výrobní a skladovací prostory.

Historie továrny sahá do roku 1880, kdy ji založila firma Paschke & Lüsse. Na začátku 20. století už v ní pracovalo 140 zaměstnanců. Po znárodnění se továrna stala součástí národního podniku TOS Rakovník, závod Hostinné. Slévárna zde fungovala do roku 2011.

Objekt bývalé ZŠ Sluneční

Objekt Základní školy se nachází na východním okraji Hostinného v ulici Sluneční nedaleko centra města. Celkové výměry nadzemních podlaží dle architektonické studie počítající s přístavbou objektu činí 1 112 m2. Do poloviny roku 2016 byla škola určena pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami a s autismem. Předpokládaná doba výstavby je počátek 20. století. – původně budova sloužila jako internátní škola. Modernizace a údržba byly prováděny průběžně, objekt je tedy ve velmi dobrém technickém stavu. V budově se nacházejí původní učebny, jídelna, kuchyně a odpovídající sociální zázemí. K objektu patří také relativně rozsáhlý pozemek se zahradou, který umožňuje rozšíření objektu nejen o nástavbu, ale i přístavbu dalšího křídla.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz

Pavla Kozáková 
Tiskové centrum ČS