• Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně
  • Hodnota transakce činí přibližně 681,4 mil. Kč (25,2 mil. eur)
  • Díky nové akvizici již nemovitostní fond vlastní celkem 10 budov a tržní hodnota jeho portfolia přesahuje 7 mld. Kč
Nejstarší a největší podílový nemovitostí fond na českém trhu, který obhospodařuje REICO investiční společnost České spořitelny, zařadil do svého portfolia novou kancelářskou budovu. Jedná se o Rohan Business Center stojící v širším centru Prahy na Rohanském nábřeží v Karlíně, který se stal vyhledávanou lokalitou pro kancelářské objekty. Hodnota nové akvizice ČS nemovitostního fondu činí přibližně CZK 681,4 mil. (EUR 25,2 mil.). „Akvizice budovy Rohan Office Center je plně v souladu s investiční strategií fondu a splňuje naše požadavky jak z pohledu lokality nemovitosti, tak i její kvality (stupeň kvality A),“ okomentoval akvizici Filip Kubricht, předseda představenstva REICO investiční společnosti České spořitelny.
ČS nemovitostní fond budovu koupil od rakouské developerské společnosti Karimpol Group. Karimpol Group je v současnosti jednou z nejvýznamnějších developerských společností ve střední a východní Evropě, která realizovala komerční projekty jak na domácím rakouském trhu, tak i v České republice, Polsku, Holandsku, Slovensku a Lucembursku. Transakce proběhla formou převodu 100% obchodního podílu v nemovitostní společnosti, která budovu
Rohan Business Center vlastní.
 
Rohan Business Center je desetipatrová administrativní budova s převládajícími kancelářskými prostory (8 nadzemních pater, 2 podzemní). Celková pronajímatelná plocha nemovitosti činí zhruba 9,7 tisíc metrů čtverečních, přičemž téměř 100 % pronajímatelné plochy budovy je obsazeno. Budova Rohan Business Center má celkem 100 parkovacích míst ve 2 podzemních patrech. Nemovitost byla postavena v roce 2012 podle architektonického návrhu studia Architekti Hrůša & Spol., Ateliér Brno a obdržela environmentální certifikaci BREEAM (BREEAM Very Good). Tímto oceněním se zařadila mezi ekologicky a ekonomicky šetrné komerční nemovitosti na českém trhu. Mezi hlavní oblasti odrážející toto ocenění patří nízká spotřeba energie a vody.
 
Největším nájemcem budovy je investiční a finanční společnost East Orange, která je součástí české NATLAND Group. Společně s druhým a třetím největším nájemcem, mezinárodní společností Kuoni zabývající se marketingem a managementem cestovního ruchu (tzv. destination management) a předním světovým poskytovatelem tepelného zpracování firmou Bodycote, zaujímají téměř 50 % pronajímetelné plochy budovy.
 
ČS nemovitostní fond touto akvizicí rozšíří svůj počet nemovitostí v portfoliu fondu celkem na 10 budov. Celková tržní hodnota portfolia budov fondu přesáhla po akvizici budovy Rohan Business Center zhruba 7,02 mld. Kč. Ve vlastnictví fondu je nyní 6 nemovitostí v Praze, 2 nemovitosti v Bratislavě a po jedné budově v Brně a Českých Budějovicích. ČS nemovitostní fond, spravovaný investiční společností REICO IS ČS, vznikl v roce 2007 a je největším a nejstarším podílovým nemovitostním fondem na českém trhu. Hodnota fondového kapitálu přesáhla ke konci března 9 mld. Kč a ke stejnému datu investovalo do fondu téměř 40 tisíc podílníků. ČS nemovitostní fond je určen zejména konzervativním investorům a svým výnosem má za cíl se z dlouhodobého pohledu pohybovat nad úrovní státních dluhopisů. Výnos fondu za posledních 5 let byl 2,8 % p.a. (k 14. dubnu 2016).

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz

Pavla Kozáková
Tiskové centrum ČS