• Akcionáři ČS schválili na valné hromadě 22. dubna 2016 hrubou dividendu ve výši 84,2 Kč na akcii 
  • Celkově bude na dividendách vyplaceno 12,8 mld. Kč

Akcionáři České spořitelny dnes na řádné valné hromadě schválili rozdělení zisku za rok 2015, účetní závěrky za rok 2015 a výplatu hrubé dividendy ve výši 84,2 Kč na prioritní i kmenovou akcii. Celkově tak bude letos na dividendách vyplaceno 12,8 mld. Kč. V roce 2015 činila dividenda 75 Kč na akcii (vyplaceno 11,4 mld. Kč). Rozhodným datem pro výplatu dividendy je den konání valné hromady 22. duben 2016. Za rok 2015 vykázala Česká spořitelna nekonsolidovaný čistý zisk po zdanění ve výši 14,1 mld. Kč. Zbytek zisku, který nebude vyplacen na dividendách, Česká spořitelna použije pro výplatu distribuce z vedlejšího kapitálu (0,7 mld. Kč) a navýšení vlastního kapitálu (formou nerozděleného zisku).

Externím auditorem pro rok 2016 zůstává společnost Ernst & Young Audit. Novým členem dozorčí rady byl zvolen Petr Brávek a opětovně byli zvoleni Stefan Doerfler a Maximilian Hardegg. Novým členem výboru pro audit byl zvolen Pavel Závitkovský.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS

tiskove_centrum@csas.cz