Podívejte se na aktuální verzi Cenového indexu rezidenčních nemovitostí České spořitelny. Jako první banka v České republice jsme ho začali zpracovávat už v roce 2007. Metodologicky se opírá o v současnosti nejrozšířenější přístup k určování cenové změny rezidenčních nemovitostí (bytů a rodinných domů), a to o hedonickou regresní analýzu.