Do nejvyššího vedení České spořitelny přijdou dva noví manažeři. Jako členku představenstva zodpovědnou za retailové bankovnictví a člena představenstva s odpovědností za korporátní bankovnictví a finanční trhy potvrdila Danielu Peškovou a Pavla Kráčmara Česká národní banka i dozorčí rada České spořitelny. Změny jsou platné od 1. února 2016. Daniela Pešková do dnešního dne řídila pobočkovou síť a externí prodej banky, Pavel Kráčmar řídil retailové investice finančních trhů České spořitelny.